Bank BPH dla odbiorców świadczeń ZUS

Bankowość

Bank BPH i Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) rozpoczęły współpracę mającą na celu  zachęcenie emerytów i rencistów do bezgotówkowego pobierania świadczeń z ZUS oraz korzystania z produktów i usług bankowych.

Bank BPH został zwycięzcą konkursu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na opracowanie i realizację działań, które mają zachęcić emerytów i rencistów do bezgotówkowego pobierania świadczeń. Wybierając bank do współpracy, ZUS wziął pod uwagę zarówno ofertę produktową, jak i proponowane działania marketingowe i edukacyjne, które zostaną skierowane do emerytów i rencistów. Dla tej grupy osób Bank BPH przygotował promocję.

Emeryci i renciści zakładający w Banku BPH Kapitalne Konto, na które każdego miesiąca wpływać będą świadczenia z ZUS, przez dwa lata nie będą ponosić opłat za jego prowadzenie. Bank nie pobierze też żadnych opłat za przelewy krajowe wykonywane w oddziale banku, przez telefon czy Internet, wypłatę gotówki z bankomatów na terenie całego kraju, realizację zleceń stałych i polecenia zapłaty. Bezpłatne jest też wydanie, obsługa i wznowienie karty płatniczej do konta. Co więcej, emerytom i rencistom płacącym kartą za zakupy w aptekach bank zwróci 5 proc. tych wydatków, do kwoty 30 zł miesięcznie przez 24 miesiące od daty założenia rachunku. Posiadacze Kapitalnego Konta mogą też ubiegać się o dodatkowe środki w postaci limitu na koncie osobistym do kwoty 2,5 tys. zł na preferencyjnych warunkach – bez opłat za przyznanie i coroczne odnowienie. Seniorzy mają również do dyspozycji bezpłatne powiadomienia SMS, dzięki którym można np. otrzymać informację o wpływie emerytury na konto.

Emeryci i renciści – posiadacze Kapitalnego Konta, dzięki szerokiemu pakietowi usług assistance (domowego, medycznego i samochodowego), mogą też liczyć na bezpłatną pomoc w nieoczekiwanych sytuacjach. W ramach tej oferty klienci mogą korzystać z bezpłatnych wizyt lekarza czy pielęgniarki, dostawy leków lub sprzętu rehabilitacyjnego, transportu medycznego, pomocy specjalisty (np. hydraulika, elektryka czy ślusarza), naprawy lub holowania samochodu.

–  Dziś świadczenia ZUS pobierane są bezgotówkowo przez niecałe 65 proc. uprawnionych. Liczymy, że nasza oferta, wsparta wspólnymi działaniami Banku BPH i ZUS, przyczyni się do wzrostu świadomości na temat usług bankowych wśród starszego pokolenia, a co ważniejsze – zachęci do korzystania z usług banku osoby, które do tej pory otrzymywały świadczenia  od listonosza bądź pobierały je na poczcie – mówi Maciej Pieczkowski, dyrektor Departamentu Produktów Detalicznych Banku BPH.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podejmuje szereg działań, które mają służyć walce z różnego rodzaju wykluczeniem swoich starszych klientów. Z jednej strony, walcząc z wykluczeniem elektronicznym, za pośrednictwem Latarników Polski Cyfrowej staramy się przekonać emerytów i rencistów do kontaktu z ZUS przez Internet, z drugiej strony walcząc z wykluczeniem finansowym chcemy zainteresować seniorów możliwością odbioru świadczeń na konto bankowe. Świat się zmienia, a my chcemy, by nasi starsi klienci nie pozostawali sami, skazani na tzw. złych doradców – mówi Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ZUS.

Z oferty specjalnej Banku BPH skorzystać mogą osoby, które skończyły 55 lat, od stycznia do kwietnia 2015 r. nie posiadały konta w Banku BPH i między 1 kwietnia 2015 r. a 31 marca 2017 roku założą Kapitalne Konto wraz z kartą oraz zapewnią wpływy na to konto z tytułu świadczenia emerytalnego bądź rentowego.

Oferta produktowa dopasowana do potrzeb emerytów i rencistów to nie jedyny element zaangażowania Banku BPH w popularyzację usług bankowych wśród seniorów. Zaplanowano szereg działań edukacyjnych, m.in. cykl artykułów w prasie ogólnopolskiej i specjalistycznych tytułach skierowanych do tej grupy klientów, które mają pokazywać zalety korzystania z konta, przełamywać bariery czy obawy związane z korzystaniem z produktów finansowych. Planowane są również specjalne regionalne spotkania z seniorami w całej Polsce.

Informacje o korzyściach płynących z korzystania z konta bankowego i ofercie banku znajdą się też na stronie internetowej ZUS, a także w wydawnictwach i placówkach Zakładu na terenie całego kraju.

Źródło: Bank BPH

Udostępnij artykuł: