Bank BPH dotrzymuje zobowiązań z zakresu odpowiedzialnej bankowości

Bankowość

Bank BPH ogłosił wyniki drugiej weryfikacji zobowiązań z zakresu odpowiedzialnej bankowości. Weryfikacja - przeprowadzona przez niezależną firmę PwC - potwierdza, że Bank BPH dotrzymuje zobowiązań składanych klientom.

Bank BPH ogłosił wyniki drugiej weryfikacji zobowiązań z zakresu odpowiedzialnej bankowości. Weryfikacja - przeprowadzona przez niezależną firmę PwC - potwierdza, że Bank BPH dotrzymuje zobowiązań składanych klientom.

Kolejny raport obejmuje drugie półrocze 2013 r. i zawiera sprawozdanie ze stopnia realizacji 15 zasad fair play, takich jak m.in:, udostępnienie klientom jednostronicowych, przejrzystych podsumowań najważniejszych warunków umów kredytowych oraz tzw. świadectwa kredytowego, czyli dokumentu zawierającego istotne elementy zdolności kredytowej. Bank BPH umożliwia klientom bezpłatne odstąpienie od umowy kredytu konsumenckiego w ciągu 21 dni (o 7 dłużej niż wynika to z przepisów prawa), a dla produktów ubezpieczeniowych - rezygnację w ciągu 30 dni bez żadnych dodatkowych kosztów. Bank zobowiązuje się również do informowania klientów o głównych etapach rozpatrywania ich reklamacji, czy wspierania ich w zarządzaniu domowym budżetem (m.in. dzięki aplikacji Asystent Finansowy w systemie bankowości internetowej Sez@m). Zasady fair play obejmują również zobowiązania ważne z punktu widzenia klientów biznesowych, np. udostępnienie elektronicznej umowy o rachunek firmowy.

Oceną realizacji założonych przez Bank BPH celów zajmowała się - tak jak poprzednio - niezależna firma audytorska PwC. Weryfikacja została zrealizowana zgodnie z Międzynarodowym Standardem Przeprowadzania Usług Atestacyjnych 3000, wydanym przez Międzynarodową Radę Standardów Rewizji Finansowej (IAASB) Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Bank BPH, w ramach swojej strategii i promowania odpowiedzialnej bankowości, realizuje program zasady fair play. Na pierwszym etapie programu bank przeprowadził badanie, w którym ankietowani wypowiedzieli się, jakie mają oczekiwania wobec bankowości fair. Wiedza wynikająca z tych badań została skategoryzowana w cztery grupy zobowiązań: jasne zasady, bezpieczeństwo finansowe, wsparcie i otwarty dialog, a następnie przeniesiona na konkretne rozwiązania i zastosowana w produktach, procesach, a także w obsłudze klienta. Lista zobowiązań Banku BPH wobec klientów jest rozwijana i na bieżąco uzupełniana o kolejne kwestie związane z bankowością fair. Wyniki realizacji zobowiązań są regularnie publikowane.

Więcej o zobowiązaniach i zasadach fair play Banku BPH w serwisie: http://www.zasadyfairplay.bph.pl/

Źródło: Bank BPH

Udostępnij artykuł: