Bank BPH powołał Rzecznika Klientów

Kadry

Realizując misję Banku BPH, polegającą m.in. na zdobyciu i utrzymaniu pozycji lidera wśród banków pod względem zaufania i fair play, utworzono stanowisko Rzecznika Klientów. Funkcję tę objął Krzysztof Motylski.

Realizując misję Banku BPH, polegającą m.in. na zdobyciu i utrzymaniu pozycji lidera wśród banków pod względem zaufania i fair play, utworzono stanowisko Rzecznika Klientów. Funkcję tę objął Krzysztof Motylski.

Rzecznik Klientów Banku BPH

Głównym zadaniem tej funkcji jest wsparcie Klientów w kontaktach z Bankiem poprzez służenie im jako instancja odwoławcza w przypadku różnicy stanowisk i niezadowolenia z decyzji Banku i wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Banku na reklamację.

Zasady zgłaszania sprawy do Rzecznika Klientów

Wsparcie Rzecznika Klientów w rozwiązaniu reklamacji Klienta uzależnione jest od spełnienia następujących kryteriów:

  • korespondencja Klienta powinna stanowić odwołanie od decyzji Banku - ze wskazaniem okoliczności sprawy i oczekiwanego od Banku rozwiązania,
  • korespondencja Klienta powinna zostać skierowana do Rzecznika Klientów na piśmie.

Kontakt z Rzecznikiem Klientów

Zgłoszenie sprawy do rozstrzygnięcia przez Rzecznika Klientów możliwe jest w następujących formach:

  • pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: 80-868 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 177,
  • faksem pod numerami: 58 300 79 52 lub 58 300 71 20,
  • pocztą elektroniczną na adres: rzecznik.klientow@ge.com,
  • w Placówkach Banku w formie pisemnej - adresy placówek wskazane są w sekcji Placówki i bankomaty.

Źródło: www.bph.pl

Udostępnij artykuł: