Bank BPH zwiększa stabilność operacji IT z IBM

Bankowość

Bank BPH przeniesie zapasowe centrum danych Disaster Recovery do nowego ośrodka IBM. Nowoczesne usługi świadczone przez IBM pozwalają na ograniczenie ryzyka związanego z utratą ciągłości pracy banku i utrzymanie nieprzerwanego świadczenia usług dla klientów

Zmieniające się wymagania branżowe i regulacyjne powodują, że właściwe podejście do zarządzania ryzykiem staje się jednym z kluczowych elementów strategii działania przedsiębiorstw. Aby sprostać tym wymaganiom, bank zdecydował o przeniesieniu dodatkowego centrum przetwarzania danych do nowego ośrodka o wysokiej jakości i dostępności, a także o większej pojemności. Przygotowanie centrum i zarządzanie świadczeniem usługi Bank BPH powierzył IBM.

– Wybór firmy IBM na partnera w projekcie zarządzania usługami utrzymania ciągłości biznesowej zapewnia nam właściwą ochronę niezbędnych  dla działania banku systemów informatycznych – mówi Waldemar Sadkowski, Dyrektor Zarządzający Departamentem Wsparcia Informatycznego w Banku BPH.

W ramach umowy IBM zapewni dostęp do zapasowego data center oraz usługi towarzyszące, przede wszystkim zarządzanie serwisem i utrzymanie ośrodka data center, jak również monitorowanie i raportowanie dostępności usługi (ang. SLA, Service Level Agreement). Istotnym elementem rozwiązania jest również optymalizacja kosztów posiadania obiektu data center i zarządzania nim.

– Liderzy biznesowi są świadomi zagrożeń, wynikających z przerwania ciągłości działania systemów IT, takich jak awaria systemu czy utrata lub naruszenie danych klientów – mówi Paweł Bondar, Resiliency Services Sales Leader IBM Polska – Tylko podejście zgodne ze standardami i najlepszymi praktykami gwarantuje, że organizacja będzie w stanie zminimalizować ryzyko i stawić czoła trudnym do przewidzenia zdarzeniom w przyszłości – dodaje.

Umowa została podpisana na 10 lat z możliwością przedłużenia.

Bank BPH jest częścią grupy kapitałowej GE, jednej z największych korporacji na świecie. Na polskim rynku jest obecny od ponad 25 lat. Jego akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank BPH oferuje produkty i usługi klientom indywidualnym, korporacyjnym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom. Klienci banku mogą korzystać z sieci ponad czterystu oddziałów i placówek partnerskich, jak również z bankowości internetowej, telefonicznej i mobilnej.

Aleksandra Porowska
External Relations Leader Poland & Baltic Countries

 
Udostępnij artykuł: