Bank BPS nagrodzony przez GPW Benchmark

Bankowość spółdzielcza

imieniu Banku BPS nagrodę odebrał Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku
Fot. Bank BPS

Bank BPS otrzymał nagrodę od Zarządu GPW Benchmark "Dla pierwszej instytucji krajowej, która podpisała umowę na dystrybucję w czasie rzeczywistym stawek referencyjnych WIBID/WIBOR". W imieniu Banku BPS nagrodę odebrał Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku, podczas uroczystej Gali, która odbyła się 26 lutego 2019 r. w Warszawie.

#BankBPS otrzymał nagrodę od Zarządu #GPW Benchmark "Dla pierwszej instytucji krajowej, która podpisała umowę na dystrybucję w czasie rzeczywistym stawek referencyjnych WIBID/WIBOR".

– Bank BPS współpracuje z Giełdą Papierów Wartościowych w zakresie dystrybuowania stawek referencyjnych WIBID/WIBOR. Strony podpisały umowę na początku 2018 roku. Tym samym Bank BPS umożliwia swoim klientom, czyli w praktyce Bankom Spółdzielczym, dostęp do wspomnianych stawek bezpośrednio po ich opublikowaniu. Oznacza to, że Banki te mają bieżącą informację o stawkach rynku międzybankowego – powiedział Zdzisław Kupczyk, prezes zarządu Banku BPS S.A. zrzeszającego 308 Banków Spółdzielczych.

Czytaj także: Liderzy rynku kapitałowego nagrodzeni za osiągnięcia w 2018 r. >>>

Dostęp do stawek odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Bankiem BPS a danym Bankiem Spółdzielczym. Banki Spółdzielcze, które nie podpisały takiej umowy z Bankiem BPS, mają dostęp do stawek dopiero 12 godzin po ich opublikowaniu.

W Gali Podsumowanie Roku Giełdowego 2018 udział wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji rynku kapitałowego, w tym emitentów, domów maklerskich, banków, firm inwestycyjnych oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych.

Udostępnij artykuł: