Bank BPS: Rada Nadzorcza powołała Artura Adamczyka na stanowisko Prezesa Zarządu

Bankowość spółdzielcza / Kadry

Artur Adamczyk
Artur Adamczyk Fot. Bank BPS

Rada Nadzorcza Banku BPS S.A. na posiedzeniu w dniu 18 września 2019 r. powołała Artura Adamczyka na stanowisko Prezesa, na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Banku. Artur Adamczyk obejmie funkcję Prezesa z dniem 2 października 2019 r. Decyzja Rady Nadzorczej była poprzedzona zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, która na posiedzeniu w dniu 10 września br. jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Artura Adamczyka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.

Rada Nadzorcza Banku #BPS S.A. powołała Artura Adamczyka na stanowisko Prezesa, na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Banku #BankBPS

Dotychczasowy Prezes Zarządu Banku BPS S.A. Pan Zdzisław Kupczyk zakończy pracę
w Zarządzie z dniem 1 października 2019 r.

Artur Adamczyk pracę w Banku BPS rozpoczął w 2007 r., pierwotnie na stanowisku Naczelnika Wydziału Ryzyka Finansowego, a następnie Dyrektora Departamentu Ryzyka Finansowego i Operacyjnego. W lipcu 2014 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu nadzorującego Pion finansów i ryzyka, odpowiedzialnego m.in. za zarządzanie ryzykiem istotnym, sprawozdawczość finansową, działania restrukturyzacyjne i windykacyjne oraz za strategię Banku.

Czytaj także: KNF zgodziła się na powołanie Artura Jakuba Adamczyka na prezesa BPS >>>

Z sektorem finansowym związany jest od 1997 r. Podczas swojej kariery zawodowej pełnił funkcje menadżerskie w Invest-Banku oraz w PolCardzie. W E-Telbank, sprawował funkcję głównego księgowego. Artur Adamczyk jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie, ze specjalizacją finanse przedsiębiorstw. Posiada certyfikat głównego księgowego wydany przez Ministerstwo Finansów. Jest członkiem Rady Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

Skład Zarządu Banku BPS S.A.

Od dnia 2 października 2019 r. skład Zarządu Banku BPS S.A. będzie następujący:

Artur Adamczyk – Prezes Zarządu

Robert Banach – Wiceprezes Zarządu

Paweł Gula ­– Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Kokot – Wiceprezes Zarządu

Udostępnij artykuł: