Bank BPS: Rada Nadzorcza powołała Artura Adamczyka na stanowisko Prezesa Zarządu

Bankowość spółdzielcza / Kadry

Rada Nadzorcza Banku BPS S.A. na posiedzeniu w dniu 18 września 2019 r. powołała Artura Adamczyka na stanowisko Prezesa, na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Banku. Artur Adamczyk obejmie funkcję Prezesa z dniem 2 października 2019 r. Decyzja Rady Nadzorczej była poprzedzona zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, która na posiedzeniu w dniu 10 września br. jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Artura Adamczyka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.

Artur Adamczyk
Artur Adamczyk Fot. Bank BPS

Rada Nadzorcza Banku BPS S.A. na posiedzeniu w dniu 18 września 2019 r. powołała Artura Adamczyka na stanowisko Prezesa, na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Banku. Artur Adamczyk obejmie funkcję Prezesa z dniem 2 października 2019 r. Decyzja Rady Nadzorczej była poprzedzona zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, która na posiedzeniu w dniu 10 września br. jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Artura Adamczyka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.

Rada Nadzorcza Banku #BPS S.A. powołała Artura Adamczyka na stanowisko Prezesa, na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Banku #BankBPS

Dotychczasowy Prezes Zarządu Banku BPS S.A. Pan Zdzisław Kupczyk zakończy pracę w Zarządzie z dniem 1 października 2019 r.Artur Adamczyk pracę w Banku BPS rozpoczął w 2007 r., pierwotnie na stanowisku Naczelnika Wydziału Ryzyka Finansowego, a następnie Dyrektora Departamentu Ryzyka Finansowego i Operacyjnego. W lipcu 2014 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu nadzorującego Pion finansów i ryzyka, odpowiedzialnego m.in. za zarządzanie ryzykiem istotnym, sprawozdawczość finansową, działania restrukturyzacyjne i windykacyjne oraz za strategię Banku.Czytaj także: KNF zgodziła się na powołanie Artura Jakuba Adamczyka na prezesa BPS >>>Z sektorem finansowym związany jest od 1997 r. Podczas swojej kariery zawodowej pełnił funkcje menadżerskie w Invest-Banku oraz w PolCardzie. W E-Telbank, sprawował funkcję głównego księgowego. Artur Adamczyk jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie, ze specjalizacją finanse przedsiębiorstw. Posiada certyfikat głównego księgowego wydany przez Ministerstwo Finansów. Jest członkiem Rady Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

Skład Zarządu Banku BPS S.A.

Od dnia 2 października 2019 r. skład Zarządu Banku BPS S.A. będzie następujący:Artur Adamczyk – Prezes ZarząduRobert Banach – Wiceprezes ZarząduPaweł Gula ­– Wiceprezes ZarząduKrzysztof Kokot – Wiceprezes Zarządu
Udostępnij artykuł: