Bank BPS z tytułem „Lidera sprzedaży gwarancji de minimis”

Bankowość spółdzielcza

Bank BPS i zrzeszone Banki Spółdzielcze zostały uhonorowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego tytułem „Lidera sprzedaży gwarancji de minimis" w sektorze bankowości spółdzielczej

Bank BPS i zrzeszone Banki Spółdzielcze zostały uhonorowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego tytułem „Lidera sprzedaży gwarancji de minimis
Źródło: BPS

Bank BPS i zrzeszone Banki Spółdzielcze zostały uhonorowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego tytułem „Lidera sprzedaży gwarancji de minimis" w sektorze bankowości spółdzielczej

Bank #BPS i zrzeszone Banki Spółdzielcze zostały uhonorowane przez @BGK_pl tytułem „Lidera sprzedaży gwarancji de minimis" w sektorze bankowości spółdzielczej #BGK

Program gwarancji de minimis jest realizowany w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego". Gwarancja de minimis to jedna z form wsparcia udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy. Banki Spółdzielcze z Grupy BPS udzieliły do końca 2019 r. 8,7 tys. kredytów z gwarancjami de minimis o łącznym wolumenie gwarancji wynoszącym 2,6 mld zł.

Czytaj także: PKO Bank Polski nagrodzony za wspieranie przedsiębiorców >>>

Do udziału w konferencji BGK zaprosił przedstawicieli sektora bankowego, ministerstw, instytucji krajowych oraz zagranicznych, w tym Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Gwarancyjnych, a także przedstawicieli firm - najbardziej kluczowych beneficjentów wsparcia gwarancyjnego. Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe wyniki programu gwarancji de minimis. Ważnym punktem wydarzenia było uroczyste podpisanie umowy między BGK a Europejskim Funduszem Inwestycyjnym dotyczącej rozszerzenia współpracy w programie COSME.

Udostępnij artykuł: