Bank Credit Agricole otrzymał prestiżowy znak „Teraz Polska”

Bankowość

Bank Credit Agricole nagrodzony w XXIV edycji Konkursu "Teraz Polska" w kategorii najlepszych usług za obsługę operacji gotówkowych oraz Cash Management dla klientów korporacyjnych.

Bank Credit Agricole nagrodzony w XXIV edycji Konkursu "Teraz Polska" w kategorii najlepszych usług za obsługę operacji gotówkowych oraz Cash Management dla klientów korporacyjnych.

Konkurs "Teraz Polska" ma charakter niekomercyjny. Jego zadaniem jest wyłonienie najlepszych produktów, usług, przedsięwzięć innowacyjnych i gmin. Nagrody w konkursie przyznaje Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego. Kapituła 24. edycji konkursu "Teraz Polska" nagrodziła 15 produktów, 2 przedsięwzięcia innowacyjne, 5 samorządów oraz 8 usług - w tym obsługę operacji gotówkowych oraz cash management dla klientów korporacyjnych oferowaną przez Bank Credit Agricole.

Cash Management dla klientów korporacyjnych banku Credit Agricole to szereg produktów i usług wspierających procesy organizacji i realizacji płatności krajowych i międzynarodowych oraz zarządzanie należnościami i zobowiązaniami firmy. To również narzędzia wykorzystywane do optymalizacji zarządzania środkami finansowymi oraz poprawy płynności. Umożliwiają klientom lepszą kontrolę i monitoring spływających płatności, minimalizując ryzyka operacyjne i handlowe. Ponadto, dzięki automatyzacji procesów księgowych, możliwe jest znaczne obniżenie kosztów związanych z bieżącą działalnością.

- Credit Agricole to bank uniwersalny, koncentrujący swoje działania na budowaniu trwałych relacji z klientami, profesjonalnym doradztwie i przyjaznej obsłudze. Swoje produkty i usługi udostępnia poprzez wszystkie kanały: internet, telefon, sieć niemal 440 placówek bankowych, 5 centrów korporacyjnych oraz biuro obsługi dużych przedsiębiorstw - mówi Michał Lipiński, Dyrektor Konkursu "Teraz Polska"

Konkurs "Teraz Polska" od ponad dwudziestu lat nagradza najlepsze produkty i usługi, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym, wyróżniają się na rynku oraz mogą być wzorem dla innych. Do chwili obecnej Kapituła Konkursu wyłoniła ponad 500 Laureatów, którzy w dowód uznania otrzymali prawo posługiwania się Godłem "Teraz Polska" oraz możliwość skorzystania z programu promocyjnego Fundacji, oferującego m.in. zniżki na reklamę w mediach, możliwość udziału w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych współorganizowanych przez Fundację, czy członkostwo w elitarnym Klubie "Teraz Polska", zrzeszającym dotychczasowych Laureatów Konkursu.

Godło "Teraz Polska" na przestrzeni 20 lat stało się marką samą w sobie. Jego siła rynkowa a także wysoka rozpoznawalność wzmacniają konkurencyjność oraz sukces rynkowy wyróżnionych nim Laureatów. Prestiż Godła "Teraz Polska" umacniają: przejrzyste procedury konkursowe, obiektywizm, kompetencja i niezależność ekspertów i członków Kapituły. Laureat może posługiwać się godłem "Teraz Polska" przez 12 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Źródło: Credit Agricole

Udostępnij artykuł: