Bank funduje stypendia

Bankowość

Śląski Bank Spółdzielczy "Silesia" po raz kolejny funduje stypendium studenckie.

Śląski Bank Spółdzielczy "Silesia" po raz kolejny funduje stypendium studenckie.

Śląski Bank Spółdzielczy "Silesia" już od 5 lat  wspiera  studentów Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach poprzez opłacenie rocznego czesnego. Kandydata do stypendium wybiera Szkoła uwzględniając kryteria wyników w nauce oraz sytuacji materialnej. Poprzednio beneficjentem pomocy Banku była studentka III  roku z kierunku Finanse i Rachunkowość, pani Joanna Orzeł.

W bieżącym roku akademickim stypendium otrzymała studentka Nicola Gajecka z drugiego roku kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Pani Nicola ma lat 21, jest mieszkanką Orzecha. W przyszłości chce pracować w służbach mundurowych.

W dniu 25.02. w siedzibie WSBiF odbyło się spotkanie z władzami Uczelni oraz tegoroczną stypendystką, podczas którego podsumowano dotychczasową współpracę.

Pomysł na stypendia pojawił się w trakcie inauguracji roku akademickiego 2009/2010 i był inicjatywą zgłoszoną przez Prezesa Związku Banków Polskich Pana Krzysztofa Pietraszkiewicza, którą podchwyciły władze Banku Spółdzielczego przy aktywnej akceptacji Rektora Uczelni dr Longina Leśniewskiego. Systematyczna pomoc stypendialna  jest formą realizacji misji Śląskiego Banku Spółdzielczego "SILESIA" Katowicach - działania ma rzecz lokalnej społeczności.

140404.bank.silesia.foto.01
Tegoroczna stypendystka Nicola Gajecka (w środku),
Klaudia Jaskólska- Dyrektor ds. Marketingu w WSBiF (z prawej)
Justyna Partyka- Członek Zarządu Silesia Bank (z lewej)

140404.bank.silesia.foto.02
Rektor Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów
Dr Longin Leśniewski, profesor WSBiF

Źródło: Bank Spółdzielczy w Katowicach

Udostępnij artykuł: