BGK: kolejne konkursy na pośredników finansowych w ramach JEREMIE

Finanse i gospodarka

27 lipca br. Menadżer Funduszy Powierniczych ogłosił konkursy na produkt pożyczka globalna dla pośredników finansowych w dwóch województwach: wielkopolskim i zachodniopomorskim. Tym razem wnioski konkursowe mogą składać zarówno Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowe jak i banki oraz inne instytucje finansowe. W konkursach ogłaszanych w ubiegłym roku tylko pierwsza grupa podmiotów mogła startować w konkursie.

Łączna kwota wsparcia przewidziana do przyznania w niniejszym konkursie wynosi 115.000.000,00 PLN (60 mln PLN w ramach woj. zachodniopomorskiego i 55 mln PLN w ramach woj. wielkopolskiego), co oznacza, że dzięki Pośrednikom cała ta kwota może trafić do przedsiębiorców z sektora MŚP. Wnioski można składać po upływie 4 tygodni od dnia ogłoszenia Konkursu, tj. od dnia 24 sierpnia 2011 roku w trybie ciągłym do czasu osiągnięcia poziomu 200% środków przewidzianych w ramach niniejszego Konkursu, jednak nie później niż do dnia 27 grudnia 2011 roku. Więcej informacji nt. konkursu na stronie www.jeremie.com.pl

Dodatkowo informujemy, że na dniach kończy się możliwość składania wniosków na produkt poręczenie portfelowe przez banki i inne instytucje finansowe. Konkursy ogłoszone zostały na przełomie maja i czerwca br. w pięciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Łączna kwota wsparcia przewidziana w tych konkursach wynosi 822 500 000,00 PLN.

JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne europejskie zasoby dla MŚP) to nowy mechanizm wsparcia sektora MŚP poprzez dystrybucję unijnych środków w postaci zwrotnych instrumentów finansowych (kredyty, pożyczki, poręczenia). W Polsce inicjatywa JEREMIE realizowana jest w pięciu województwach, a jej celem jest przede wszystkim pomoc tym przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich, które znajdują się w początkowej fazie działalności, mają niewystarczającą ilość zabezpieczeń lub nie posiadają historii kredytowej. Instrumenty finansowe (kredyty, pożyczki, poręczenia) wspierane w ramach Funduszy Powierniczych JEREMIE pojawiają się tam, gdzie tradycyjny sektor bankowy nie jest w stanie finansować rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców lub wymaga spełnienia dodatkowych warunków, trudnych do realizacji przez te firmy. Wg stanu na dzień 30 czerwca br. od początku realizacji projektu z inicjatywy JEREMIE skorzystało ponad 1600 przedsiębiorców.

Udostępnij artykuł: