Bank Gospodarstwa Krajowego + Polskie Inwestycje Rozwojowe – polski EBOR: Ministerstwo Skarbu ujawnia plan połączenia

Bankowość / Finanse i gospodarka / Tylko u nas

Zachowanie władztwa korporacyjnego przez Skarb Państwa w spółkach o znaczeniu strategicznym, przepisy ułatwiające rządowi kontrolę nad zmianami właścicielskimi w tego typu firmach i sukcesywne zwiększanie wsparcia dla inwestycji infrastrukturalnych za pomocą programu "Inwestycje Polskie" - oto plany Ministerstwa Skarbu Państwa na najbliższy okres. Jednym z kluczowych narzędzi realizacji takiej polityki ma być wzmocnienie pozycji Banku Gospodarstwa Krajowego. Planowane na przyszły rok połączenie BGK ze spółką Polskie Inwestycje Rozwojowe pozwoli na stworzenie instytucji kompleksowo obsługującej inwestycje o kluczowym znaczeniu dla Polski - deklaruje szef resortu skarbu.

Monety i banknoty
Fot. stock.adobe.com/Magdziak Marcin

Zachowanie władztwa korporacyjnego przez Skarb Państwa w spółkach o znaczeniu strategicznym, przepisy ułatwiające rządowi kontrolę nad zmianami właścicielskimi w tego typu firmach i sukcesywne zwiększanie wsparcia dla inwestycji infrastrukturalnych za pomocą programu "Inwestycje Polskie" - oto plany Ministerstwa Skarbu Państwa na najbliższy okres. Jednym z kluczowych narzędzi realizacji takiej polityki ma być wzmocnienie pozycji Banku Gospodarstwa Krajowego. Planowane na przyszły rok połączenie BGK ze spółką Polskie Inwestycje Rozwojowe pozwoli na stworzenie instytucji kompleksowo obsługującej inwestycje o kluczowym znaczeniu dla Polski - deklaruje szef resortu skarbu.

Plany utworzenia instytucji określanej jako polski odpowiednik Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju ujawnił w maju tego roku premier Donald Tusk. Podczas warszawskiego spotkania Rady Gubernatorów EBOR szef polskiego rządu publicznie zadeklarował:

- Polska chce naśladować dobre wzory, chce, by Bank Gospodarstwa Krajowego stał się "polskim EBOiR-em", instytucją definiującą długofalowe interesy gospodarcze państwa.

Kluczem do utworzenia tak silnej placówki ma być połączenie dwóch instytucji: Banku Gospodarstwa Krajowego i funkcjonującej od czerwca ubiegłego roku spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe, powołanej w celu realizacji projektu "Inwestycje Polskie". Głównym celem PIR jest wspieranie działań, które przyczyniają się do wzrostu polskiego PKB oraz tworzą nowe miejsca pracy lub zapewniają wzrost efektywności - czytamy na stronie spółki.  Obszarem działalności PIR są następujące dziedziny gospodarki:

 • Energetyka
 • Węglowodory
 • Transport
 • Infrastruktura samorządowa
 • Infrastruktura przemysłowa
 • Infrastruktura telekomunikacyjna

Obecnie Polskie Inwestycje Rozwojowe analizują 53 projekty z całego kraju o charakterze infrastrukturalnym. Sześć projektów zostało już wstępnie zaakceptowanych i oczekują na podpisanie umowy. Są to:

 • Projekt B8 - porozumienie z LOTOS Petrobaltic dotyczące finansowania inwestycji związanej z zagospodarowaniem złoża ropy naftowej B8 na Morzu Bałtyckim (wartość projektu ok. 1,6 mld złotych, udział PIR od 250 do 563 mln złotych),
 • Blok Gazowo-Parowy Elektrowni Łagisza (wartość projektu ok. 1,5 mld złotych, udział PIR ok. 750 mln złotych),
 • Projekt Lotos-Azoty - budowa kompleksu petrochemicznego przez obie spółki (wartość projektu ok. 12 mld złotych, udział PIR ok. 750 mln złotych),
 • Projekt HAWE - finansowanie inwestycji inwestycji związanej z rozwojem telekomunikacyjnej sieci światłowodowej dla gospodarstw domowych w całej Polsce (wartość projektu ok. 560 mln złotych, udział PIR ok. 120 mln złotych)
 • Drogi Województwa Kujawsko-Pomorskiego - budowa, modernizacja i utrzymanie sieci drogowej w województwie (wartość projektu ok. 400 mln złotych),
 • Projekt MPEC - Elektrociepłownia Olsztyn (wartość projektu 600 mln złotych, udział PIR ok. 100 mln złotych)

Pokaźnymi środkami w ramach programu Inwestycje Polskie dysponuje również Bank Gospodarstwa Krajowego. Tylko w ostatnim czasie BGK przekazał blisko 15 mld zł finansowania dla projektów inwestycyjnych - jednym z projektów zrealizowanych z tych środków jest elektrownia Kozienice II. Inwestycja, której zakończenie planowane jest na rok 2017, kosztować będzie ponad sześć miliardów złotych.

Połączenie BGK i PIR w jeden organizm nastąpić ma do końca 2015 roku - taka informację przedstawił ostatnio w Sejmie Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński. Prezentując plany resortu w ramach informacji prezesa Rady Ministrów na temat działań rządu w ciągu najbliższych miesięcy, minister Karpiński podkreślił, że utrzymanie kontroli państwa nad przedsiębiorstwami o znaczeniu strategicznym jest dla rządu kwestią bezdyskusyjną i będzie konsekwentnie realizowane:

- Niedawno Ministerstwo Skarbu Państwa przedstawiło rządowi listę 22 strategicznych dla gospodarki spółek pozostających w naszym nadzorze, potwierdzając tym samym, że w tych strategicznych obszarach chcemy zachować władztwo korporacyjne. Podkreślam, że wszystko to odbywa się nie na zasadzie decyzji administracyjnych, ale na zasadzie decyzji korporacyjnych, w zgodzie z realiami rynkowymi. Przykład Azotów, które obroniliśmy przed wrogim przejęciem dzięki skutecznie przeprowadzonej konsolidacji, jest znamienny. Pokazuje, że potrzebujemy skutecznych narzędzi do ochrony naszego rynku i naszych interesów, interesów naszej gospodarki.

Oddziaływanie jedynie za pomocą instrumentów o charakterze biznesowym nie zawsze bywa skuteczne - zwłaszcza, kiedy w grę wchodzą spółki o znaczeniu strategicznym. Narzędziem wzmacniającym kontrolę władz polskich nad tymi przedsiębiorstwami mają być również zmiany w przepisach:

- (...)przygotowujemy projekt ustawy umożliwiający kontrolę zagranicznych inwestycji kapitałowych w Polsce, który zakłada, że w niektórych przypadkach zakup lub sprzedaż akcji i udziałów polskich firm będzie wymagać zgody ministra skarbu państwa. Będziemy chronić nasze strategiczne aktywa, ale oczywiście w zgodzie ze światowymi standardami, takimi jakie obowiązują w krajach anglosaskich czy u naszych sąsiadów w Austrii i Niemczech - zapowiedział minister skarbu.

Kluczową sprawą dla rozwoju infrastruktury i inwestycji infrastrukturalnych w Polsce są skuteczne instrumenty finansowania - i sprawne instytucje finansujące; szef resortu skarbu przypomniał, że dzięki aktywności zarówno BGK jak i Polskich Inwestycji Rozwojowych w ciągu najbliższych dwóch lat trafi przeszło 40 miliardów złotych:

- Do końca tego roku zaangażowanie Banku Gospodarstwa Krajowego w umowy kredytowe finansujące inwestycje w infrastrukturę przemysłową i infrastrukturę logistyczną sięgnie 19 mld zł, a wartość gwarancji dla małych i średnich firm sięgnie 17 mld zł. (...) Drugi filar inwestycyjny, spółka Skarbu Państwa PIR, zaangażuje do przyszłego roku ponad 10 mld zł w projekty inwestycyjne, w szczególności w infrastrukturę energetyczną, chemiczną i przemysłową. Tak jak zapowiedział pan premier, program "Inwestycje polskie" zapewni do końca 2015 r. co najmniej 40 mld zł na inwestycje o kluczowym znaczeniu dla kraju w tych obszarach, o których wspomniałem. Chcemy, aby pieniądze, które pochodzą z prywatyzacji, wróciły do polskiej gospodarki.

Minister Karpiński zadeklarował również, że połączenie PIR i BGK w jeden organizm to plan znacznie bardziej dalekosiężny aniżeli perspektywa najbliższych lat. Silna instytucja wspierająca i finansująca inwestycje infrastrukturalne stanie się konieczna zwłaszcza w chwili, kiedy zmniejszą się środki przekazywanie Polsce na te cele z budżetu unijnego:

- Co będzie w kolejnych latach? Myślimy już o okresie, kiedy skończy się perspektywa finansowa i finansowanie pieniędzmi z unijnego budżetu. Dlatego te dwa filary, dłużny i gwarancyjny oraz inwestycyjny, chcemy połączyć tak, aby stworzyć instytucję, którą śmiało mogę nazwać polskim EBOR, który stanie się wehikułem ekonomicznym, wspierającym polski rozwój gospodarczy, rozwój polskiej gospodarki.

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: