Bank Gospodarstwa Krajowego udzieli 40 mln kredytu szpitalowi przy ul. Banacha w Warszawie

Bankowość / Samorząd

W środę przed południem 21 grudnia 2011 r. przedstawiciele BGK i Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie podpisali umowę o kredyt na łączną kwotę 40 mln złotych.

Kredyt umożliwi szpitalowi pozyskanie dodatkowych środków na finansowanie bieżącej działalności oraz dokonanie restrukturyzacji finansowej zobowiązań. Kredyt udzielony został w wyniku postępowania przetargowego, w którym BGK przedłożył najkorzystniejszą ofertę, a jego zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Taka forma zabezpieczenia jest bardzo wygodną dla kredytobiorcy formą zabezpieczenia zobowiązania.

Bank Gospodarstwa Krajowego, prowadzi działania wspomagające restrukturyzację placówek służby zdrowia. Udzielony szpitalowi kredyt jest kolejnym przykładem działań banku, których celem jest poprawa sytuacji finansowej polskich szpitali.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

Udostępnij artykuł: