Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera ZM „ROPCZYCE” S.A. w ramach Programu Inwestycje Polskie

Polecamy

Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Inwestycje Polskie sfinansuje plany inwestycyjne spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. Całkowite zaangażowanie BGK przy uwzględnieniu limitu na transakcje walutowe przekracza 24 mln zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Inwestycje Polskie sfinansuje plany inwestycyjne spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. Całkowite zaangażowanie BGK przy uwzględnieniu limitu na transakcje walutowe przekracza 24 mln zł.

W ostatnich dniach lutego br. i na początku marca BGK podpisał umowy ze spółką Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A., w ramach których - poza bieżącą obsługą bankową i kredytem obrotowym - dostarczy finansowanie długoterminowe przeznaczone na realizację planów inwestycyjnych.

Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. to jedna z kilkunastu spółek z Podkarpacia notowanych na GPW. Jest  producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe.

Produkty spółki znajdują nabywców na całym świecie. Podczas Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu, która odbyła się 25 stycznia w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie spółka otrzymała Złotą Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu 2013.

- Od dłuższego czasu realizujemy strategię dywersyfikacji produktowej, branżowej i geograficznej naszej działalności, która jest koniecznym warunkiem do rozwoju i zachowania pozycji konkurencyjnej przez naszą Spółkę. Bardzo istotne jest posiadanie w portfelu nowoczesnych produktów o innowacyjnym charakterze, które pomimo niestabilnej koniunktury gospodarczej umożliwiają realizację tej strategii oraz pozwalają z powodzeniem konkurować na specyficznym i trudnym rynku materiałów ogniotrwałych. Służą temu realizowane przez nas inwestycje w ramach działalności badawczo-rozwojowej oraz w zakresie nowych technologii produkcyjnych i produktowych. Dzięki realizacji tak określonej strategii nasza Spółka jest dziś obecna na niemal wszystkich kontynentach dostarczając swoje produkty do blisko 270 kontrahentów z ponad 40 krajów świata. Realizacja innowacyjnych projektów inwestycyjnych nakierowanych na rozwój oraz dostęp do wsparcia finansowego na ich realizację są kluczowymi elementami sukcesu na konkurencyjnych rynkach - powiedział Józef Siwiec - Prezes Zarządu ZMR S.A.

Finansowanie spółki ZMR S.A. wpisuje się w Program Inwestycje Polskie, W ramach którego BGK dostarcza finansowanie długoterminowe dla rentownych projektów inwestycyjnych między innymi w obszarze infrastruktury przemysłowej.

- Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. są ważnym ogniwem polskiego przemysłu. Tą transakcją chcemy pokazać, że wspieramy dynamikę inwestycji w gospodarce nie tylko finansując dużych graczy, którzy obracają miliardami, ale również finansujemy mniejsze firmy kwotami kilkudziesięciu milionów złotych - zaznaczył Dariusz Kacprzyk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. - W zeszłym roku zrealizowaliśmy już kilkanaście większych i mniejszych projektów na łączną kwotę ponad 5 mld zł. Kolejne transakcje są w przygotowaniu - dodał prezes Kacprzyk.

Program Inwestycje Polskie opiera się na dwóch filarach: Banku Gospodarstwa Krajowego i spółce Polskie Inwestycje Rozwojowe. PIR SA angażuje się w projekty kapitałowo, natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego dostarcza finansowanie w formie kredytu, obligacji lub gwarancji, samodzielnie lub we współpracy z innymi bankami. Maksymalny poziom zaangażowania BGK wynosi 1,5 mld zł. Wśród przykładów transakcji zrealizowanych w 2013 roku można wymienić emisje obligacji dla spółek takich jak Tauron Polska Energia (1 mld zł), PKP PLK (1,5 mld zł), Spółka Energetyczna Jastrzębie (280 mln zł), Pomorska Kolej Metropolitalna (170 mln zł) czy gwarancje bankowe dla spółki Torpol (80 mln zł).

Udostępnij artykuł: