Bank Handlowego wypłaci 3,74 zł dywidendy na akcję

Z rynku

Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydują o wypłacie 488,678 mln zł dywidendy z zysku za 2018 r., co oznacza 3,74 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 5 czerwca.

Główna siedziba banku Citi Handlowy
Główna siedziba banku Citi Handlowy (fot. Citi Handlowy)

Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydują o wypłacie 488,678 mln zł dywidendy z zysku za 2018 r., co oznacza 3,74 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 5 czerwca.

Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydują o wypłacie 488,678 mln zł dywidendy z zysku za 2018 r. #BankHandlowy #dywidenda @Citi_Handlowy

"(...) Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanawia:I. Zysk netto banku za 2018 rok w kwocie 653 118 615,10 zł podzielić w następujący sposób:1) dywidenda dla akcjonariuszy 488 666 904,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 3 złote 74 grosze,2) odpis na kapitał rezerwowy 164 451 711,10 zł.Więcej najnowszych wiadomości o Banku Handlowym >>>

II. Ustalić dzień dywidendy na dzień 13 czerwca 2019 roku (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 24 czerwca 2019 roku (termin wypłaty dywidendy)" - czytamy w komunikacie.

537,01 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę

W czerwcu ub. roku akcjonariusze Banku Handlowego postanowili przeznaczyć na dywidendę kwotę 537,01 mln zł z zysku za 2017 r., co dało wypłatę w wysokości 4,11 zł na akcję. Z zysku za 2016 rok bank wypłacił dywidendę w kwocie 591,8 mln zł, czyli 4,53 zł na akcję.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: