Bank Handlowy: 113,67 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.

Z rynku

Bank Handlowy odnotował 113,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 158,48 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Główna siedziba banku Citi Handlowy
Główna siedziba banku Citi Handlowy (fot. Citi Handlowy)

Bank Handlowy odnotował 113,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 158,48 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

#BankHandlowy odnotował 113,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 158,48 mln zł zysku rok wcześniej #zysk @Citi_Handlowy

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 291,63 mln zł wobec 280,72 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 141,69 mln zł wobec 135,1 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 51,98 mld zł na koniec III kw. 2019 r.

Aktywa razem banku wyniosły 51,98 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 49,30 mld zł na koniec 2018 r."Dynamika biznesu, jaką odnotowaliśmy w trzecim kwartale, potwierdza, że zarówno nasza strategia, jak i jej wykonanie, przynosi efekty. Jesteśmy głównym partnerem polskich korporacji, dostarczamy im finansowanie i rozwiązania, jesteśmy bankiem pierwszego wyboru, jeśli chodzi o zarządzanie majątkiem Polaków" - powiedział prezes Sławomir S. Sikora, cytowany w komunikacie.

"Wzrost marży operacyjnej o 14% rok do roku wskazuje na solidne fundamenty naszego biznesu" - dodał.Kwartalny zysk netto został obciążony odpisem aktualizacyjnym w wysokości 54 mln zł w związku z przeprowadzeniem oceny finansowej klienta z branży budowlanej. Zawiązanie rezerwy jest konsekwencją konserwatywnego podejścia banku do kwestii zarządzania ryzykiem, dzięki któremu koszty ryzyka Citi Handlowy od dekady kształtowały się znacząco poniżej średniej rynkowej, podano w komunikacie poświęconym wynikom.Czytaj także: Bank Handlowy zdecydował o odpisie na 54 mln zł, który wpłynie na wynik w III kw. 2019 r. >>>W III kw. br. wskaźnik ROE wyniósł 7% wobec 10,1% rok wcześniej, a ROA - odpowiednio: 0,9% wobec 1,5%. Wskaźnik koszty/ dochody (C/I) ukształtował się na poziomie odpowiednio: 50% wobec 54% rok wcześniej, podano w raporcie kwartalnym.W III kwartale Citi Handlowy zaaranżował dla swoich klientów instytucjonalnych finansowanie na kwotę ponad 6 mld zł. Wolumeny kredytowe tego sektora urosły 9% r/r, szybciej niż rynek (6%) Wolumen transakcji FX od początku roku zwiększył się o 16%, wskazała także instytucja.

"Bank z sukcesem rozwija też bankowość prywatną. Liczba klientów tej linii biznesu była 22% wyższa niż rok wcześniej, między innymi dzięki inicjatywom, takim jak wsparcie klienta w inwestowaniu na światowych rynkach obligacji i akcji oraz zaoferowanie możliwości inwestowania w zagraniczne obligacje za pośrednictwem platformy inwestycyjnej Citi FX Stocks" - czytamy dalej w komunikacie.Czytaj także: Bank Handlowy: 133,13 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r. >>>W I-III kw. 2019 r. bank miał 306,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 486,7 mln zł zysku rok wcześniej.W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 304,86 mln zł wobec 500,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Handlowy nie jest zainteresowany akwizycjami 

Bank Handlowy nadal zamierza rozwijać się w sposób organiczny i nie jest zainteresowany akwizycjami na polskim rynku, poinformował prezes Sławomir S. Sikora."Nie zakładamy zmiany podejścia rozwoju organicznego w kierunku nieorganicznego" - powiedział Sikora podczas konferencji prasowej."Uważamy, że zarówno kwestie regulacyjne, jak i różne rozłożenie ryzyka w sektorze będą dla nas szansą na odzyskanie udziału w rynku, dlatego, że w naszym przekonaniu nasz model biznesowy jest bardziej odporny" - podkreślił.Dodał, że skupienie się Banku Handlowego na biznesie sprawiają, iż w przyszłości przychody będą rosły szybciej niż dotychczas."Nie deklarujemy żadnego targetu, jeśli chodzi o udział w rynku. Obszarem, który chcielibyśmy wzmocnić jest pożyczka niezabezpieczona"- powiedział Sikora."Zakładam, że rynek będzie rósł wolniej, a my będziemy rośli szybciej, niż rynek" - dodał.

Rezerwy w IV kw. nie będą tak duże, jak w III kw. 

Bank Handlowy oczekuje, że rezerwy na ryzyko w IV kwartale nie będą tak duże, jak w III kwartale br. Bank pomimo podwyższonych rezerw w III kw. nie zamierza rewidować swojej konserwatywnej polityki kredytowej, a w ciągu kolejnych trzech lat pokaże, że jego ryzyko kredytowe jest niższe, niż w sektorze, poinformował prezes Sławomir. S. Sikora."Uważam, że następne 3 lata pokażą, że Citi Handlowy jest konserwatywnym bankiem, z ryzykiem niższym niż w sektorze bankowym. To perspektywa planu strategicznego" - powiedział Sikora podczas konferencji prasowej.Dodał, że koszty ryzyka w banku od dekady kształtowały się znacząco poniżej średniej rynkowej."My w tym roku - wyjmując to zdarzenie jednorazowe - mamy 40 pb kosztów ryzyka. Zakładamy, że ten znormalizowany poziom wynosi 40-50 pb" - powiedział Sikora.Bank utworzył w III kw. rezerwę wysokości 54 mln zł w związku z przeprowadzeniem oceny finansowej klienta z branży budowlanej. Sikora wyjaśnił, że spółka, na którą bank zawiązał rezerwę w II kw. miała wariant pozyskania inwestora strategicznego i finansowania, który nie ziścił się."Kierując się konserwatywnym podejściem do ryzyka, zrobiliśmy rezerwy po to, by nie ciągnąć za sobą niepewności w tym wymiarze. Dowiązaliśmy też rezerwę - zdecydowanie mniejszą - na przypadek z I kw. br." - wyjaśnił."Nie zrewidujemy polityki kredytowej, bo to nadal się mieści w tym, co zakładają nasze modele" - podkreślił. Dodał, że bank chce jedynie zmodyfikować i wzmocnić "obszar wczesnego ostrzegania""Nie będzie tak dużych rezerw w czwartym kwartale" - powiedział prezes.Sikora wskazał iż spodziewa się, że w przyszłym roku gospodarka zwolni."Podstawowa różnica dotyczy poziomu inwestycji - to jeden ze znaków zapytania. Drugim elementem jest kwestia ryzyka regulacyjnego. Banki zostały w I kw. zaskoczone składką na depozyty przedsiębiorstw, która nie jest ubezpieczona. Trzecie ryzyko związane jest z obserwowanym większym zadłużeniem przedsiębiorstw - wskaźniki dług do EBITDA wielu przedsiębiorstw są znacząco powyżej 3x" - powiedział Sikora."Uważam, że obecnie ryzyko regulacyjne jest duże, jak nigdy dotąd" - zaznaczył.Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: