Bank Handlowy: 133,13 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r.

Z rynku

Bank Handlowy odnotował 133,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 182,37 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Główna siedziba banku Citi Handlowy
Główna siedziba banku Citi Handlowy (fot. Citi Handlowy)

Bank Handlowy odnotował 133,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 182,37 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

#BankHandlowy odnotował 133,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 182,37 mln zł zysku rok wcześniej @Citi_Handlowy

"Zysk netto na poziomie 133 mln zł obciążony był jednorazowymi odpisami na ekspozycje kredytowe, które dotyczyły kilku klientów z segmentu Bankowości Przedsiębiorstw, stanowiącego 26% portfela klientów korporacyjnych. Pozostałe grupy klientów instytucjonalnych banku charakteryzują się znikomym poziomem ryzyka. Bez jednorazowych odpisów zysk byłby wyższy niż w analogicznym okresie 2018 roku. Warto podkreślić, że koszty ryzyka w Citi Handlowym od dekady kształtują się znacząco poniżej średniej rynkowej" - czytamy w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 288,35 mln zł wobec 270,6 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 153,28 mln zł wobec 138,82 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 51,48 mld zł na koniec II kw. 2019 r. wobec 49,30 mld zł na koniec 2018 r."Wyniki drugiego kwartału 2019 r. pokazują, że nasza strategia przynosi efekty - nasz biznes instytucjonalny się rozwija, umacniamy pozycję lidera w strategicznych obszarach, takich jak FX czy bankowość transakcyjna, pozostajemy bankiem pierwszego wyboru dla klientów globalnych" - powiedział prezes Sławomir S. Sikora, cytowany w komunikacie."Sukcesy w zarządzaniu majątkiem naszych klientów przełożyły się na 9-procentowy wzrost depozytów detalicznych i produktów inwestycyjnych" - dodał prezes.

W II kw. Citi Handlowy podpisał znaczące umowy kredytowe

W II kwartale tego roku Citi Handlowy podpisał znaczące umowy kredytowe na łączną kwotę ponad 1 mld zł, w tym był uczestnikiem jednej z największych transakcji ostatnich lat w Europie Środkowo-Wschodniej, zorganizowanej dla firmy z sektora e-commerce w Polsce."Pozycję partnera międzynarodowego biznesu oferującego rozwiązania w globalnej skali potwierdza wzrost obrotów walutowych o 20% r/r i wolumenu przelewów zagranicznych o 13% r/r. Szerokie spektrum rozwiązań finansowania handlu w Polsce i na świecie pozwoliło na 26-proc. wzrost wolumenów r/r w tym obszarze" - czytamy w komunikacie.Citi Handlowy pozostawał największym depozytariuszem funduszy inwestycyjnych na polskim rynku, gromadząc na koniec czerwca ponad 130 mld zł i nadzorując 91 funduszy inwestycyjnych, podano także."W okresie kwiecień-czerwiec, bank odnotował dynamikę przychodów z bankowości detalicznej na poziomie 9% r/r. Wzrost transakcyjności na kartach kredytowych o 4% r./r. to efekt wdrażania kontekstowych ofert dla klientów i oparcia procesu sprzedaży o kanały cyfrowe. W sierpniu, jako pierwszy w Polsce, Citi Handlowy wdrożył biometrię w procesie aplikowania o kredyt niezabezpieczony, zapewniając klientom unikalny i wygodny dostęp do swoich usług" - napisano także w materiale.Czytaj także: Bank Handlowy zdecydował o odpisie na ok. 53 mln zł. Obniży wynik II kw. 2019 r. >>>W I poł. 2019 r. bank miał 192,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 328,21 mln zł zysku rok wcześniej.W I poł. 2019 r. grupa odnotowała wskaźnik ROE na poziomie 7,5% wobec 10,4% rok wcześniej oraz ROA w wysokości 1% wobec 1,5% rok wcześniej.W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 191,55 mln zł wobec 342,5 mln zł zysku rok wcześniej.Na dzień 30 czerwca 2019 roku należności kredytowe brutto od klientów wyniosły 22,9 mld zł, co stanowiło wzrost o 1,3% w stosunku do 31 grudnia 2018 roku.Udział kredytów nieobsługiwanych na koniec czerwca 2019 roku stanowił 4,1% portfela należności brutto od klientów, pozostając poniżej średniej dla sektora bankowego, podkreśliła także instytucja."Na dzień 30 czerwca 2019 roku odpisy z tytułu oczekiwanej straty kredytowej portfela wynosiły 792,8 mln zł, co stanowiło wzrost o 126,3 mln zł (tj. o 18,9%) w porównaniu do końca grudnia 2018 roku. Wzrost odpisów z tytułu oczekiwanej straty kredytowej w stosunku do końca 2018 roku miał miejsce głównie w grupie należności z rozpoznaną utratą wartości i wynika z trudności finansowych pojedynczych klientów z segmentu Bankowości Przedsiębiorstw" - napisano w raporcie.Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: