Bank Handlowy: 145,84 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r.

Z rynku

Główna siedziba banku Citi Handlowy
Główna siedziba banku Citi Handlowy (fot. Citi Handlowy)

Bank Handlowy odnotował 145,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 42,66 mln zł zysku rok wcześniej.

#BankHandlowy odnotował 145,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. @Citi_Handlowy

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 277,17 mln zł wobec 254,28 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 141,6 mln zł wobec 134,29 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 44,48 mld zł na koniec I kw. 2018 r. wobec 43,04 mld na koniec 2017 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 144,84 mln zł wobec 39,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Wskaźnik ROE wyniósł w I kw. br. 10% wobec 8,7% rok wcześniej, natomiast wskaźnik ROA – odpowiednio: 1,4% wobec 1,2%.

Wskaźnik koszty/dochody (C/I) wyniósł 61% w I kw. br. wobec 73% rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł odpowiednio: 17,3% wobec 17,9% na koniec 2017 r.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie – najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: