Bank Handlowy: 145,84 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r.

Z rynku

Bank Handlowy odnotował 145,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 42,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Główna siedziba banku Citi Handlowy
Główna siedziba banku Citi Handlowy (fot. Citi Handlowy)

Bank Handlowy odnotował 145,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 42,66 mln zł zysku rok wcześniej.

#BankHandlowy odnotował 145,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. @Citi_Handlowy

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 277,17 mln zł wobec 254,28 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 141,6 mln zł wobec 134,29 mln zł rok wcześniej.Aktywa razem banku wyniosły 44,48 mld zł na koniec I kw. 2018 r. wobec 43,04 mld na koniec 2017 r.W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 144,84 mln zł wobec 39,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Wskaźnik ROE wyniósł w I kw. br. 10% wobec 8,7% rok wcześniej, natomiast wskaźnik ROA - odpowiednio: 1,4% wobec 1,2%.Wskaźnik koszty/dochody (C/I) wyniósł 61% w I kw. br. wobec 73% rok wcześniej.Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł odpowiednio: 17,3% wobec 17,9% na koniec 2017 r.Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: