Bank Handlowy: 4,11 zł dywidendy na akcję za 2017 rok

Gospodarka

Fot. Pixabay.com

Zarząd Banku Handlowego zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy kwoty 537 010 956,0 zł, tj. 99,98% jednostkowego zysku netto za 2017 rok, co oznacza wypłatę dywidendy wysokości 4,11 zł na jedną akcję.

#BankHandlowy rekomenduje wypłatę 4,11 zł dywidendy na akcję za 2017 r. #dywidenda #banki @Citi_Handlowy

„Powyższa propozycja oznacza, że proponowana dywidenda przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosiłaby 4 złote 11 groszy. Zarząd banku zaproponował termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 18 czerwca 2018 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 25 czerwca 2018 roku” – czytamy w komunikacie.

Bank spełnia ogólne kryteria KNF

Bank podał, że na 31 grudnia 2017 roku spełnia ogólne kryteria umożliwiające wypłatę dywidendy w wysokości do 100% wypracowanego zysku w 2017 roku, wskazane w piśmie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych z 15 grudnia 2017 roku.

Z zysku za 2016 rok bank wypłacił dywidendę w kwocie 591,8 mln zł, czyli 4,53 zł na akcję (wobec odpowiednio: 611,4 mln zł, tj. 4,68 zł/ akcję rok wcześniej).

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie – najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: