Bank Handlowy: 4,11 zł dywidendy na akcję za 2017 rok

Gospodarka

Zarząd Banku Handlowego zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy kwoty 537 010 956,0 zł, tj. 99,98% jednostkowego zysku netto za 2017 rok, co oznacza wypłatę dywidendy wysokości 4,11 zł na jedną akcję.

Fot. Pixabay.com

Zarząd Banku Handlowego zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy kwoty 537 010 956,0 zł, tj. 99,98% jednostkowego zysku netto za 2017 rok, co oznacza wypłatę dywidendy wysokości 4,11 zł na jedną akcję.

#BankHandlowy rekomenduje wypłatę 4,11 zł dywidendy na akcję za 2017 r. #dywidenda #banki @Citi_Handlowy

"Powyższa propozycja oznacza, że proponowana dywidenda przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosiłaby 4 złote 11 groszy. Zarząd banku zaproponował termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 18 czerwca 2018 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 25 czerwca 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

Bank spełnia ogólne kryteria KNF

Bank podał, że na 31 grudnia 2017 roku spełnia ogólne kryteria umożliwiające wypłatę dywidendy w wysokości do 100% wypracowanego zysku w 2017 roku, wskazane w piśmie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych z 15 grudnia 2017 roku.

Z zysku za 2016 rok bank wypłacił dywidendę w kwocie 591,8 mln zł, czyli 4,53 zł na akcję (wobec odpowiednio: 611,4 mln zł, tj. 4,68 zł/ akcję rok wcześniej).Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: