Bank Handlowy miał wstępnie 638,85 mln zł zysku netto w 2018 r.

Z rynku

Bank Handlowy odnotował 638,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 535,57 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank, prezentując wstępne wyniki.

Główna siedziba banku Citi Handlowy
Główna siedziba banku Citi Handlowy (fot. Citi Handlowy)

Bank Handlowy odnotował 638,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 535,57 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank, prezentując wstępne wyniki.

#BankHandlowy odnotował 638,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 535,57 mln zł zysku rok wcześniej

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1107,57 mln zł wobec 1082,15 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 549,95 mln zł wobec 580,66 mln zł rok wcześniej.Aktywa razem banku wyniosły 49,3 mld zł na koniec 2018 r. wobec 43,04 mld zł na 2017 r.Przychody za 2018 rok wzrosły o 91,5 mln zł (tj. 4,4%) i osiągnęły poziom 2 160 mln zł, podano w komunikacie.

Zachowanie dyscypliny kosztowej

Bank zwrócił uwagę na zachowanie dyscypliny kosztowej, w wyniku której koszty ogółem za 2018 rok uległy obniżeniu o 12,1 mln zł (tj. 1%), pomimo przeprowadzonych inwestycji mających na celu zwiększenie świadomości marki Citi Handlowy oraz wzrost sprzedaży produktów kredytowych.Odpisy netto spadły o 39,7 mln zł (tj. 38,5%) do poziomu 63,5 mln zł za 2018 rok.Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) ukształtował się na poziomie 10%, tzn. 1,5 pkt proc. więcej niż w 2017 roku; ROA sięgnęło 1,4% wobec 1,2% w 2017 r.Wskaźnik koszty/ dochody wyniósł w ub.r. 55% wobec 58% w 2017 r.Marża odsetkowa utrzymała się na niezmienionym r/r poziomie 2,5%.

Wysokie tempo wzrostu kredytów w bankowości instytucjonalnej

Bank Handlowy wskazał, że odnotował wysokie tempo wzrostu kredytów w bankowości instytucjonalnej o 14% r/r, głównie dzięki rosnącym wolumenom kredytowym klientów globalnych i największych polskich przedsiębiorstw.Silny wzrost depozytów klientów miał miejsce w Bankowości Detalicznej - o 15% r/r, dzięki akwizycji nowych klientów w strategicznej grupie docelowej.Współczynnik wypłacalności wyniósł 16,8% wobec 17,9% rok wcześniej.

Bank Handlowy chce zwiększyć liczbę klientów detalicznych o 50% do 2021 r.

Bank Handlowy chce zwiększyć liczbę klientów o 50% w perspektywie 2021 roku i udzielić im 2 mld zł nowych kredytów, poinformował prezes Sławomir Sikora."Naszą ambicją jest zwiększyć o 50% liczbę klientów detalicznych i udzielić 2 mld zł nowych kredytów detalicznych do 2021 roku" - powiedział Sikora podczas konferencji prasowej."Nie planujemy akwizycji. Będziemy budowali oferty w połączeniu z naszymi klientami biznesowymi. Przyszłość należy do partnerstwa. Do tego będzie służyła transformacja cyfrowa" - dodał.Prezes poinformował, że liczba klientów kartowych banku wynosi prawie 700 tys. klientów.Sikora podał też, że celem banku jest wzrost przychodów średniorocznie o 8%, co pozwoli uniezależnić się od zmiennych składowych przychodów."W I półroczu chcemy wdrożyć technologię, która w oparciu o dowód i wyciąg bankowy będzie w stanie udostępnić środki nawet nowym klientom. Całość zostanie zrobiona w formie automatycznej - od weryfikacji dokumentów i zarobków online po identyfikację biometryczną opartą o żywe zdjęcie" - zapowiedział prezes.Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: