Bank Handlowy podwoił zysk netto

Bankowość

Zysk netto grupy Banku Handlowego za dwa kwartały 2010 r. wyniósł 349,37 mln zł (117,558 mln zł w I półroczu ubr) - podał bank w raporcie.

Zysk netto w samym drugim kwartale 2010 roku wzrósł do 198,4 mln zł z 71,4 mln zł rok wcześniej.

Wynik odsetkowy w drugim kwartale wyniósł 374,2 mln zł, a w całym pierwszym półroczu 746,862 mln zł. Wynik z prowizji w drugim kwartale 2010 roku wyniósł 166,1 mln zł, a po dwóch kwartałach 316,846 mln zł.

Koszty w pierwszym półroczu wyniosły 644,061 mln zł, wobec 684,28 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w okresie drugiego kwartału 2010 roku 88,8 mln zł.


Udostępnij artykuł: