Bank Handlowy utworzył dodatkową rezerwę w wysokości 37 mln zł w związku z oczekiwaniami UOKiK

Z rynku

Bank Handlowy zaktualizował szacunki kalkulacji rezerw, co skutkowało dotworzeniem rezerwy w wysokości 37 mln zł, która obciąży wyniki finansowe banku w IV kwartale 2021 roku w linii pozostałych kosztów operacyjnych - poinformował Bank Handlowy w komunikacie.

Główna siedziba banku Citi Handlowy
Główna siedziba banku Citi Handlowy (fot. Citi Handlowy)

Bank Handlowy zaktualizował szacunki kalkulacji rezerw, co skutkowało dotworzeniem rezerwy w wysokości 37 mln zł, która obciąży wyniki finansowe banku w IV kwartale 2021 roku w linii pozostałych kosztów operacyjnych - poinformował Bank Handlowy w komunikacie.

Bank Handlowy otrzymał pismo Prezesa UOKiK formułujące dalsze oczekiwania w zakresie zmiany praktyki banku przy rozliczaniu prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty wybranych produktów udzielanych klientom detalicznym.

Czytaj także: UOKiK: zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów dla Banku Handlowego i Banku Pocztowego >>>

Praktyka banku była przedmiotem postępowania UOKiK

Bank zwraca obecnie, stosując metodę liniową, proporcjonalną kwotę prowizji w przypadku przedterminowej spłaty kredytu klientom, którzy spłacili kredyt konsumencki. Praktyka banku była przedmiotem postępowania UOKiK od listopada 2020 r. zakończonego wydaniem przez UOKiK w maju 2021 roku tzw. decyzji zobowiązującej, po złożeniu przez bank satysfakcjonujących regulatora zobowiązań co do zmiany praktyki.

Po wydaniu Decyzji UOKiK zwrócił się do Banku Handlowego z prośbą o przekazanie wyjaśnień odnośnie sposobu zwracania przez bank proporcjonalnej części prowizji w przypadku zaciągnięcia przez konsumenta w banku kolejnego kredytu w taki sposób, że zastępuje on pierwotną umowę. Bank w odpowiedzi wyjaśnił swoje podejście, ale prezes UOKiK wyraził wobec niego wątpliwości. Bank Handlowy dostosował swoje praktyki dotyczące zwrotu prowizji.

UOKiK oczekuje "proaktywnego" działania ze strony banku w stosunku do klientów

W piśmie z 22 lutego Prezes UOKiK poinformował o oczekiwaniu dodatkowego, proaktywnego działania ze strony banku w stosunku do klientów, którzy zawarli umowy podwyższenia po 11 września 2019 r.

"Bank nie podziela ocen zaprezentowanych w powyższym piśmie przez Prezesa UOKiK uznając, że praktyka banku nie naruszała interesów konsumentów oraz pozostawała w zgodzie z obowiązującymi standardami. Jednak po dokonaniu wewnętrznej analizy, mając na względzie relacje z klientami i podkreślając wolę jak najlepszej współpracy z UOKiK, Bank zdecydował o dostosowaniu praktyki do stanowiska Prezesa UOKiK wyrażonego w otrzymanym piśmie" - napisano w komunikacie. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: