Bank Handlowy wypłaci 4,11 zł dywidendy na akcję

Z rynku

Główna siedziba banku Citi Handlowy
Główna siedziba banku Citi Handlowy (fot. Citi Handlowy)

Akcjonariusze Banku Handlowego podjęli postanowili przeznaczyć na dywidendę kwotę 537,01 mln zł z zysku za 2017 r., co da wypłatę w wysokości 4,11 zł na akcję.

Akcjonariusze Banku Handlowego podjęli postanowili przeznaczyć na dywidendę kwotę 537,01 mln zł z zysku za 2017 r. #BankHandlowy #dywidenda @Citi_Handlowy

„Dywidenda ma charakter pieniężny. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 4 złote 11 groszy. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 130 659 600 sztuk” – czytamy w komunikacie.

Wypłata 25 czerwca 2018 r.

Dzień dywidendy wyznaczono na 18 czerwca, a termin jej wypłaty – na 25 czerwca 2018 r., podano także.

Z zysku za 2016 rok bank wypłacił dywidendę w kwocie 591,8 mln zł, czyli 4,53 zł na akcję (wobec odpowiednio: 611,4 mln zł, tj. 4,68 zł/ akcję rok wcześniej).

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie – najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: