Banki wypowiedziały umowy kredytu ZM Kania, sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe

Z rynku

Informacje zawarte w dzisiejszym komunikacie Zakładów Mięsnych Henryk Kania dotyczące wypowiedzenia przez Bank Handlowy umowy kredytowej w kwocie 67,88 mln zł "częściowo nie pokrywają się ze stanem faktycznym" - podał Bank Handlowy.

Główna siedziba banku Citi Handlowy
Główna siedziba banku Citi Handlowy (fot. Citi Handlowy)

Informacje zawarte w dzisiejszym komunikacie Zakładów Mięsnych Henryk Kania dotyczące wypowiedzenia przez Bank Handlowy umowy kredytowej w kwocie 67,88 mln zł "częściowo nie pokrywają się ze stanem faktycznym" - podał Bank Handlowy.

Przyczyną wypowiedzenia umowy jest utrata - w ocenie Banku Handlowego - zdolności kredytowej przez spółkę i zagrożenie upadłością spółki. #BankHandlowy

"W nawiązaniu do komunikatu opublikowanego przez Zakłady Mięsne Henryk Kania SA z dnia 6 czerwca 2019 na temat wypowiedzenia umów kredytowych przez Bank Handlowy w Warszawie SA, wskazujemy, że przekazane tam informacje częściowo nie pokrywają się ze stanem faktycznym" - podał bank w oświadczeniu.Więcej najnowszych wiadomości o Banku Handlowym >>>

Zagrożenie upadłością spółki?

Zakłady Mięsne Henryk Kania poinformowały w piątek, że otrzymały wypowiedzenie umowy kredytowej w kwocie 67,88 mln zł od Banku Handlowego, a przyczyną wypowiedzenia umowy jest utrata - w ocenie banku - zdolności kredytowej przez spółkę i zagrożenie upadłością spółki.W konsekwencji spółka zobowiązana jest do spłaty udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami w terminie w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma przez bank. Według wyliczeń banku, na dzień 6 czerwca 2019 roku, kwota zadłużenia wobec banku z tytułu umowy wynosi 90 374 941,82 zł.

ZM Henryk Kania otrzymały wypowiedzenie umowy kredytowej od Alior Banku

Zakłady Mięsne Henryk Kania otrzymały wypowiedzenie umowy kredytowej w kwocie 38 265 090,03 mln zł od Alior Banku, podała także spółka."W konsekwencji spółka zobowiązana jest do zwrotu bankowi wszelkich należnych kwot na mocy umowy w terminie 5 dni roboczych. Według wyliczeń banku, na dzień 3 czerwca 2019 roku, kwota zadłużenia wobec banku z tytułu umowy wynosi 38 265 090,03 zł" - czytamy w komunikacie.

Przyspieszone postępowanie układowe

Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe Zakładów Mięsnych Henryk Kania, poinformowała spółka."Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy […] po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2019 roku w Katowicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika ZM Henryk kania S.A. w Pszczynie o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu, postanawia otworzyć przyspieszone postępowanie układowe w celu zawarcia układu dłużnika Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w Pszczynie" - czytamy w komunikacie.Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Marzeny Praskiej oraz nadzorcę sądowego w osobie Mirosława Możdżenia posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 106, podano także.Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: