Bank Handlowy: zmiana szacunku rezerw na zwroty prowizji obciąży wynik IV kw.

Z rynku

Bank Handlowy zaakceptował zmianę szacunku wyceny inwestycji kapitałowych banku oraz rezerwy na zwroty części prowizji za udzielenie kredytów konsumpcyjnych spłaconych przed terminem, podał bank. Pierwsze zdarzenie wpłynie na wynik banku pozytywnie, a drugie - negatywnie.

Główna siedziba banku Citi Handlowy
Główna siedziba banku Citi Handlowy (fot. Citi Handlowy)

Bank Handlowy zaakceptował zmianę szacunku wyceny inwestycji kapitałowych banku oraz rezerwy na zwroty części prowizji za udzielenie kredytów konsumpcyjnych spłaconych przed terminem, podał bank. Pierwsze zdarzenie wpłynie na wynik banku pozytywnie, a drugie - negatywnie.

"[W]pływ na wynik finansowy netto banku w IV kwartale 2021 roku będzie następujący:
• Zmiana szacunku wyceny inwestycji kapitałowych banku: ok. 39 mln zł (pozytywny wpływ na wynik finansowy netto banku)
• Zmiana szacunku rezerwy na zwroty części prowizji za udzielenie kredytów konsumpcyjnych spłaconych przed terminem: ok. 13 mln zł (negatywny wpływ na wynik finansowy netto banku), w tym 6 mln zł pomniejszy wynik odsetkowy, a 7 mln zł powiększy pozostałe koszty operacyjne" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Strategia Banku Handlowego na lata 2022-2024: minimum 75 proc. zysku na dywidendę, ROE powyżej 12 proc. >>>

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 60,9 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: