Bank Handlowy: zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 26,4 mln zł, poniżej oczekiwań

Z rynku

Zysk netto grupy Banku Handlowego w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 26,4 mln zł z 59,5 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 39 proc. niższy od konsensusu na poziomie 43,5 mln zł.

Główna siedziba banku Citi Handlowy
Główna siedziba banku Citi Handlowy (fot. Citi Handlowy)

Zysk netto grupy Banku Handlowego w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 26,4 mln zł z 59,5 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 39 proc. niższy od konsensusu na poziomie 43,5 mln zł.

Zysk netto grupy Banku Handlowego w I kw. 2020 r. spadł do 26,4 mln zł z 59,5 mln zł rok wcześniej i okazał się 39 proc. niższy od konsensusu #BankHandlowy @Citi_Handlowy

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich co do zysku netto Banku Handlowego za I kwartał wahały się od 33,3 mln zł do 57 mln zł.

Czytaj także: Bank Handlowy nie wypłaci dywidendy z zysku za 2019 rok?

Zysk netto spadł 56 proc. rdr i 85 proc. kdk.

Saldo rezerw wzrosło 231 proc. rdr

Saldo rezerw (wynik z tytułu oczekiwanych strat kredytowych aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe) wyniosło 93,5 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem 62 proc. niższych odpisów na poziomie 57,7 mln zł.

>> (otwiera się na nowej zakładce)">Czytaj także: Fitch zmienił perspektywę ratingu Banku Handlowego na negatywną >>>

Saldo rezerw wzrosło 231 proc. rdr. Bank podał, że wzrost był spowodowany głównie utworzeniem dodatkowych odpisów w wysokości ok. 42 mln zł w związku ze zmianą sytuacji gospodarczej w Polsce wywołanej ogłoszeniem stanu pandemii.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 302 mln zł i okazał się 3 proc. wyższy od oczekiwań na poziomie 291,9 mln zł (oczekiwania wahały się w przedziale 284 - 302 mln zł).

Wynik z opłat i prowizji

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 141 mln zł i był 2 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 137,6 mln zł (oczekiwania wahały się od 131,8 mln zł do 141 mln zł).

Analitycy: rozczarowały wyższe odpisy i słaby wynik handlowy

Analitycy oceniają wyniki lekko negatywnie, ich zdaniem rozczarowały przede wszystkim wyższe odpisy i słaby wynik handlowy, bank pokazał jednak solidne przychody podstawowe. Reakcja rynku może być negatywna.

DM BDM:

"Rozczarowały przede wszystkim koszty ryzyka(62 proc. powyżej konsensusu), które uwzględniały ok. 42 mln zł dodatkowych rezerw na COVID. Wyjątkowo słaby był również wynik handlowy, ale w dużym stopniu został on skompensowany bardzo wysokimi zyskami na sprzedaży AFS.

Pozytywnie natomiast, chociaż w mniejszej skali, zaskoczył wynik odsetkowy oraz prowizyjny. W istotnym stopniu pomogła również bardzo niska efektywna stopa podatkowa (13 proc. bez podatku bankowego).

Wyniki banku za I kwartał 2020 r. odbieramy lekko negatywnie. Z jednej strony doceniamy solidne przychody podstawowe, chociaż widzimy ryzyko, że znacząca przebudowa portfela AFS może skutkować niższą marżą na aktywach w kolejnych kwartałach. Z drugiej, zwracamy uwagę, że nawet po wyłączeniu dodatkowych rezerw na COVID koszty ryzyka banku w I kwartale 2020 roku były bardzo wysokie.

Dodatkowo, gdyby efektywna stopa podatkowa była zgodna z oczekiwaniami, wynik netto byłby nieznacznie powyżej zera (chociaż podobnie jak w innych bankach był obciążony składką na BFG). Oczekujemy negatywnej reakcji rynku na wyniki.

Podobnie jak w innych bankach kluczowa dla wyników Handlowego w najbliższych dwóch latach będzie skala osłabienia gospodarczego. Zwracamy jednak uwagę, że ze względu na relatywnie niskie historycznie koszty ryzyka Handlowy wydaje się relatywnie bardziej niż większość banków odporny na wzrost salda rezerw. (...)" 

Bank Handlowy chce, by KNF odłożyła decyzje w sprawie dywidendy za 2019 r. do jesieni

Bank Handlowy ocenia, że stać go na wypłatę dywidendy z zysku za 2019 roku i chce rozmawiać z regulatorem, by odłożyła decyzję w sprawie dywidendy do jesieni - poinformował prezes Banku Handlowego Sławomir Sikora.

"Uważamy, że jesteśmy bezpiecznym bankiem o silnej bazie kapitałowej, którego stać na wypłatę dywidendy" - powiedział Sikora.

"Nasz regulator jest bardziej konserwatywny niż regulatorze europejscy i amerykańscy (...). Jako bank, który płacił przez 15 lat dywidendę chcielibyśmy podjąć dyskusje, by zachować elastyczność (...) odłożyć decyzję do początku października. Będziemy do tego regulatora przekonywać. (...) Październik jest terminem, który określił EBC i jest to punkt odniesienia, który mógłby służyć jako pomocny. Chcielibyśmy przekonać KNF, by odłożyła decyzję w sprawie dywidendy za 2019 roku do jesieni tego roku" - dodał.

Według wcześniejszych informacji, zarząd Banku Handlowego zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu pozostawienie całego zysku netto za rok 2019 w wysokości 478,8 mln zł niepodzielonym, co było zgodne z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego.

"Na WZ będziemy rekomendować pozostawienie zysku za 2019 rok formie niepodzielonej, co nie wyklucza możliwości podjęcia rozmów i decyzji - w zależności od rozwoju sytuacji - na jesieni" - powiedział Sikora.

W 2019 roku bank wypłacił 488,7 mln zł dywidendy, czyli 3,74 zł na akcję. Pozostała część zysku, w kwocie 163,3 mln zł, pozostała niepodzielona.

W strategii na lata 2019-2021 bank zakładał przeznaczenie na dywidendę co najmniej 75 proc. zysku.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: