Bank Handlowy: zysk netto w III kw. 2020 roku wyniósł 114,7 mln zł, 14 proc. powyżej oczekiwań

Z rynku

Główna siedziba banku Citi Handlowy
Główna siedziba banku Citi Handlowy (fot. Citi Handlowy)

Zysk netto grupy Banku Handlowego w trzecim kwartale 2020 roku wzrósł do 114,7 mln zł z 113,7 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 14 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 100,6 mln zł.

Oczekiwania 9 biur maklerskich co do zysku netto za III kwartał wahały się od 88,1 mln zł do 116,1 mln zł.

Zysk netto w III kwartale wzrósł 1 proc. rdr i 29 proc. kdk.

Bank podał, że na wyższy w ujęciu rok do roku zysk wpłynął niższy wynik z tytułu oczekiwanych strat kredytowych aktywów finansowych o 116,5 mln zł, częściowo zniwelowany przez niższe przychody, głównie wynik odsetkowy.

Czytaj także: Bank Handlowy nie wypłaci dywidendy z zysku za 2019 r. >>>

Po trzech kwartałach 2020 roku zysk netto wyniósł 230,3 mln zł wobec 306,3 mln zł przed rokiem.

Saldo rezerw

Saldo rezerw (wynik z tytułu oczekiwanych strat kredytowych aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe) było w III kwartale dodatnie (pozytywny wpływ) i wyniosło 25,3 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem zawiązania rezerw (salda ujemnego) w wysokości 32,2 mln zł, w przedziale oczekiwań od 25,7 mln zł do 35,7 mln zł. W II kwartale 2020 roku saldo rezerw wynosiło minus 110 mln zł.

Bank podał, że w przypadku bankowości instytucjonalnej, głównym powodem rozwiązania odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych była redukcja zaangażowania z tytułu należności kredytowych znajdujących w tzw. etapie 3.

„Jednocześnie grupa odzwierciedliła poprawę jakości grupy klientów znajdujących się w etapie 2, co skutkowało ich przeniesieniem do etapu 1” – napisano w raporcie.

Bank Handlowy poinformował, że w przypadku bankowości detalicznej nie zaobserwowano pogorszenia jakości portfela.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 213,7 mln zł i okazał się 9 proc. poniżej oczekiwań na poziomie 235,3 mln zł (oczekiwania wahały się w przedziale 222,2- 249 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 27 proc. rdr i 19 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wynik z opłat i prowizji

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 137,2 mln zł i był 3 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 133,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 127 mln zł do 142,1 mln zł). Wynik prowizyjny spadł 3 proc. rdr i wzrósł 11 proc. kdk.

Bank podał, że spadek w ujęciu rok do roku dotyczył przede wszystkim wyniku w segmencie bankowości detalicznej (o 6,1 proc.). Niższa mobilność klientów indywidualnych w związku z ograniczeniami wywołanymi pandemią COVID-19 wpłynęła negatywnie na przychody z tyt. FX na kartach płatniczych.

Niższe koszty

Koszty (razem z amortyzacją) wyniosły w III kwartale 271 mln zł, czyli były 4 proc. niższe niż oczekiwał to rynek (282,2 mln zł). Koszty spadły 2 proc. rdr i 9 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wskaźnik kosztów do dochodów wzrósł do 62 proc. z 50 proc. rok wcześniej.

Na koniec III kwartału 2020 roku suma bilansowa banku wyniosła 60,2 mld zł, co stanowiło wzrost o 15,8 proc. w porównaniu do końca 2019 roku.

Wartość należności od klientów na koniec III kwartału 2020 roku wyniosła 22,7 mld zł i była niższa o 4,5 proc. w stosunku do końca 2019 roku.

Wolumen kredytów netto udzielonych klientom indywidualnym spadł

Wolumen kredytów netto udzielonych klientom indywidualnym spadł wobec stanu na koniec grudnia 2019 roku o 1,2 proc. i wyniósł 7,3 mld zł. Bank podał, że za spadek odpowiadały należności niezabezpieczone (w związku ze słabszym popytem klientów na pożyczki gotówkowe, wywołanym pandemią COVID-19). Kredyty hipoteczne odnotowały wzrost w wysokości 244 mln zł (czyli o 13 proc.) w stosunku do końca 2019 roku.

Największy udział w sumie aktywów grupy (z udziałem 42,7 proc.) miały inwestycyjne dłużne aktywa finansowe. Ich wartość wyniosła 25,7 mld zł i była wyższa o 10,2 mld zł (tj. 66,1 proc.) w stosunku do końca 2019 roku, z powodu wyższego wolumenu polskich obligacji skarbowych.

Na koniec III kwartału 2020 roku łączna suma zobowiązań wyniosła 52,6 mld zł, co stanowiło wzrost o 17,2 proc. w porównaniu do końca 2019 roku.

Wskaźnik kredytów do depozytów spadł na koniec września 2020 roku do 50 proc. z 64 proc. rok wcześniej.

Bank podał, że pod koniec września 60 proc. jego pracowników pozostawało w trybie pracy zdalnej, co oznaczało spadek o 20 pp. w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2020 roku.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 20,4 proc.

Bank Handlowy nie widzi obecnie potrzeby tworzenia dodatkowych rezerw w związku z drugą falą pandemii

Bank Handlowy ocenia, że utworzone wcześniej rezerwy były na konserwatywnym poziomie, więc nie ma obecnie potrzeby tworzenia dodatkowych rezerw związanych z drugą falą pandemii – poinformował prezes banku Sławomir Sikora.

„Stworzyliśmy bardzo konserwatywne rezerwy w oparciu o prognozy makroekonomiczne na II kwartał i nie dokonaliśmy zmian w poziomie rezerw makroekonomicznych” – powiedział Sikora.

„Nie widzimy w tej chwili potrzeby zmiany tego podejścia w dotwarzaniu rezerw (…) Mamy większy poziom wyrezerwowania, co w naturalny sposób powoduje, że nie ma potrzeby w tej chwili tworzenia dodatkowych rezerw na drugą falę, bo ona była już uwzględniona wcześniej” – dodał.

Saldo rezerw banku było w III kwartale dodatnie (pozytywny wpływ) i wyniosło 25,3 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem zawiązania rezerw (salda ujemnego) w wysokości 32,2 mln zł. W II kwartale 2020 roku saldo rezerw wynosiło minus 110 mln zł.

Prezes poinformował, że zdarzeniem jednorazowym, które wpłynęło na wysokość rezerw w III kwartale była między innymi redukcja należności kredytowych w tzw. koszyku trzecim.

„To zdarzenie jednorazowe, należności w koszyku trzecim spadły 20 mln zł kwartał do kwartału” – powiedział Sikora.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: