Bank Handlowy: zysk netto wzrósł wstępnie do 163,4 mln zł w IV kw. 2017 r.

Z rynku

Bank Handlowy odnotował 163,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r., co oznacza wzrost o 25,4% r/r, podał bank, prezentując wstępne wyniki.

Sławomir S. Sikora
Sławomir S. Sikora - Prezes Zarządu Citi Handlowy (fot. Materiały prasowe Citi Handlowy)

Bank Handlowy odnotował 163,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r., co oznacza wzrost o 25,4% r/r, podał bank, prezentując wstępne wyniki.

#BankHandlowy zarekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2017 r. #zysk #dywidenda #banki

"Wstępny skonsolidowany wynik netto IV kwartału 2017 roku osiągnął poziom 163,4 mln zł, co oznacza wzrost o 33 mln zł (tj. 25,4%) w stosunku do zysku zrealizowanego za IV kwartał 2016 roku" - czytamy w komunikacie."W 2017 roku grupa wypracowała wstępny zysk netto w wysokości 535,6 mln zł, który był niższy o 66 mln zł (tj. 11%) w stosunku do zysku za 2016 rok. Skonsolidowany zysk brutto za 2017 rok wyniósł 707,1 mln zł i obniżył się o 57,2 mln zł (tj. 7,5%) w porównaniu do poprzedniego roku" - czytamy dalej.

Przychody grupy nieznacznie zmniejszyły się

W tym samym okresie przychody grupy nieznacznie zmniejszyły się o 0,6% do 2 068,5 mln zł. Z drugiej strony, przychody z działalności podstawowej definiowane jako suma wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji wzrosły o 6,3% r/r."Na wielkość przychodów w 2016 roku miało zaksięgowanie rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. w wysokości 93 mln zł. Po wyłączeniu powyższej transakcji przychody grupy w 2017 roku zanotowały wzrost o 4% r/r" - napisano w komunikacie.Wynik z tytułu odsetek w całym 2017 r. wyniósł 1 082,15 mln zł wobec 1003,57 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 580,66 mln zł wobec 561,23 mln zł rok wcześniej.

Łączne obciążenie z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych rachunku zysków i strat grupy w 2017 roku wynosiło 77,6 mln zł w porównaniu do 69,3 mln zł w 2016 roku (wyższa kwota wynika z faktu, iż podatek w 2016 roku zapłacony został po raz pierwszy w lutym), podano także."Wstępny jednostkowy zysk netto banku (zysk do podziału) za 2017 rok wyniósł 537,1 mln zł i był niższy o 67,1 mln zł (tj. 11,1%) od zysku za 2016 rok" - czytamy dalej.

Polityka dyscypliny kosztowej

W 2017 roku grupa kontynuowała politykę dyscypliny kosztowej, w wyniku której koszty działania i koszty ogólnego zarządu oraz amortyzacja uległy obniżeniu o 10,5 mln zł (tj. 0,9%), wskazał też bank."Odpisy netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne w 2017 roku wyniosły 103,2 mln zł wobec 45,8 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co oznacza wzrost o 57,4 mln zł. Wyższy poziom odpisów dotyczył Bankowości Instytucjonalnej i wynikał z dotworzenia rezerw kredytowych, głównie na portfelu klientów ocenianych indywidualnie, w segmencie klientów Bankowości Przedsiębiorstw" - napisano także.

Bezpieczna pozycja kapitałowa

W 2017 roku grupa zachowała silną i bezpieczną pozycję kapitałową, osiągając współczynnik wypłacalności na poziomie 17,9% (wobec 17,4% rok wcześniej), podkreślił bank.Wskaźnik ROE w 2017 r. wyniósł 8,5% wobec 9,6% rok wcześniej, zaś ROA - odpowiednio: 1,2% wobec 1,3%. Wskaźnik koszty/dochody ukształtował się w ub.r. na poziomie 58%, bez zmian wobec poprzedniego roku.Marża odsetkowa wzrosła w 2017 r. do 2,5% z 2,2% rok wcześniej.Wskaźnik kredytów nieobsługiwanych (NPL) na koniec 2017 r. wyniósł 3,2% wobec 2,9% rok wcześniej.Aktywa razem banku wyniosły 43,04 mld zł na koniec 2017 r. wobec 45,21 mld na koniec 2016 r.

Bank Handlowy zarekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2017 r.

Zarząd Banku Handlowego zarekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2017 rok jako kontynuację realizacji dotychczasowej polityki dywidendowej, zapowiedział prezes Sławomir Sikora."Na dzień 31 grudnia 2017 roku bank spełniał ogólne kryteria umożliwiające wypłatę dywidendy z zysku za 2017 roku. Zarząd zarekomenduje kontynuację realizacji dotychczasowej polityki. Traktujemy to jako zobowiązanie wobec naszych inwestorów i akcjonariuszy" - powiedział Sikora, cytowany w komunikacie.Bank podał dziś, że jego wstępny jednostkowy zysk netto (zysk do podziału) za 2017 rok wyniósł 537,1 mln zł i był niższy o 67,1 mln zł (tj. 11,1%) od zysku za 2016 rok.W 2017 roku grupa wypracowała wstępny zysk netto w wysokości 535,6 mln zł, który był niższy o 66 mln zł (tj. 11%) w stosunku do zysku za 2016 rok, podano także.Z zysku za 2016 rok bank wypłacił dywidendę w kwocie 591,8 mln zł, czyli 4,53 zł na akcję (wobec odpowiednio: 611,4 mln zł, tj. 4,68 zł/ akcję rok wcześniej).Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: