Bank i Klient: 2018 – według bankowców rok całkiem udany

BANK 2019/01

Przedstawiciele 120 placówek bankowych co miesiąc odpowiadają na pytania dotyczące kondycji i możliwości rozwojowych sektora. Na tej podstawie powstaje „Monitor Bankowy” opisujący jego aktualną sytuację.

Przedstawiciele 120 placówek bankowych co miesiąc odpowiadają na pytania dotyczące kondycji i możliwości rozwojowych sektora. Na tej podstawie powstaje „Monitor Bankowy” opisujący jego aktualną sytuację.

Grudniowy pomiar „Monitora Bankowego” przyniósł nieznaczną korektę indeksu PENGAB, głównego wskaźnika badania. Obniżył się on o 2,4 pkt. proc. do poziomu 26,5 pkt. (patrz 1). Warto podkreślić, że w minionym roku główny indeks badania charakteryzował się dużą stabilnością wskaźnika, wahając się w przedziale od 22 do 36 pkt.

– Na grudniowy wynik badania istotny wpływ miała ocena prognoz. Ich wskaźnik obniżył swoją wartość o 6 pkt. proc. Inne indeksy prognostycznie w grudniowym pomiarze również zanotowały spadki swojej wartości – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Wskaźnik prognoz gospodarki kraju zmalał o 6 pkt., zaś prognozy przedsiębiorstw i gospodarstw domowych o 3 pkt. W przedziale dwunastomiesięcznym indeksy te zanotowały zdecydowanie bardziej istotne spadki – odpowiednio o 12 pkt. (indeks gospodarki kraju), 14 pkt. (przedsiębiorstw) i 19 pkt. (gospodarstw domowych).

 

– Bankowcy pozytywnie ocenili miniony rok. Ponad połowa środowiska uważa, że był to rok dobry lub bardzo dobry dla bankowości w Polsce. W porównaniu do poprzedniego roku, 2018 okazał się bardzo podobny z perspektywy oceny uwarunkowań sytuacji w sektorze. Głównym źródłem wzrostu przychodów była sprzedaż nowych produktów obecnym klientom. Główny, lecz mniejszy niż w minionym roku wpływ na zyski banków miała redukcja kosztów, wzrosło znaczenie przychodów z tytułu opłat i prowizji – wskazał dr Marcin Idzik z Kantar TNS, twórca badania.

Wśród czynników pozytywnie wpływających na sytuację w sektorze znalazły się wzrost gospodarczy, dochody ludności, stopa bezrobocia oraz poziom centralnych stóp procentowych. Głównymi negatywnymi czynnikami były obciążeniowa podatkowe, nieufność wobec banków, poziom należności zagrożonych.

Kredyty konsumpcyjne – grosze prognozy

Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych w porównaniu do listopada wzrósł o 1 pkt. Saldo dla kredytów konsumpcyjnych w tym przedziale czasowym jest wyższe o 5 pkt, a w skali roku o 4 pkt. Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych w ciągu miesiąca spadło o 4 pkt. a w skali roku jest wyższe o 3 pkt. (patrz  2). Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych zmniejszyło się10 pkt., a w przypadku ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: