Bank i Klient: 33 mln rachunków dostępnych przez internet

BANK 2017/02

Na koniec III kw. ub.r. liczba rachunków dostępnych przez internet dla klientów indywidualnych przekroczyła 33 mln. Blisko połowa z nich to rachunki aktywne, na których dokonywana jest przynajmniej jedna operacja w miesiącu. W segmencie przedsiębiorców liczba czynnych umów bankowości internetowej sięgnęła 2,43 mln, przy współczynniku aktywności na poziomie 56%.

W obu przypadkach dynamika w dalszym ciągu wskazuje na szybszy przyrost liczby umów w stosunku do liczby aktywnych użytkowników. Banki rozszerzają zakres funkcjonalności zdalnych kanałów dostępu, stając się istotnym ogniwem elektronicznego kontaktu z administracją publiczną. Według danych MPiPS na koniec grudnia 2016 r., zdecydowaną większość wniosków online w „Programie Rodzina 500+” złożono za pomocą systemów bankowości elektronicznej. .

Przyrost sobie, aktywność sobie

Jak wynika z danych zebranych w kwartalnym raporcie NetB@nk, na koniec września 2016 r. liczba umów bankowości internetowej wśród klientów indywidualnych przekroczyła 33 mln. W ciągu trzech następnych miesięcy liczba ta zwiększyła się o 4,76% w stosunku do stanu z końca czerwca 2016 r. i o 8,96% w ujęciu rocznym. Nominalnie przyrost umó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: