Bank i Klient: Administracja publiczna i nadzór stawiają na dialog

BANK 2017/06

Z Katarzyną Rutkowską-Bartoszek, inspektorem ochrony danych osobowych w Departamencie Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych i Informacji Banku Handlowego w Warszawie S.A., przewodniczącą Grupy Roboczej w ZBP zajmującej się ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji, rozmawiali Stanisław Brzeg-Wieluński (SBW) i Karol Jerzy Mórawski (KJM).

SBW: Podczas niedawnej debaty „Miesięcznika Finansowego BANK” na temat ochrony danych osobowych przypomniała pani, że „banki mają ochronę danych we krwi”. Jak wygląda zaangażowanie przedstawicieli polskiego sektora bankowego w przygotowywanie rozwiązań mających na celu implementację RODO do polskiego porządku prawnego?

– Obszar ochrony danych osobowych leży w kompetencjach dwóch grup roboczych funkcjonujących w ramach Związku Banków Polskich. Pierwszą jest Grupa ds. bezpieczeństwa informacji, skupiająca przedstawicieli około 28 banków, w tym również Narodowego Banku Polskiego. Zespół ten wspiera Radę Bezpieczeństwa Banków w kwestiach związanych z bezpieczeństwem bankowych informacji prawnie chronionych, w tym także tajemnicy bankowej i danych osobowych. Prowadzenie tej grupy, które zostało mi powierzone w kwietniu 2015 r. wpisuje się doskonale ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: