Bank i Klient: Bank jako instytucja zaufania publicznego

BANK 2016/07-08

Zmiany kadrowe w instytucjach tworzących sieć bezpieczeństwa sektora bankowego stanowią dogodną sposobność, by ponownie zapytać o to, czym powinny kierować się te instytucje w swoich decyzjach. W największym skrócie, podmioty te - poza innymi konstytucyjnymi i ustawowymi zadaniami - powinny wspólnie z uczestnikami budować zaufanie na rynku usług finansowych w Polsce.

Zaufanie to relacja nieformalna między dwiema osobami. Chyba najlepiej tę nieformalność oddaje popularne powiedzenie „zaufania nie można zadekretować”, czyli ująć w ramy relacji formalnych (dekretów). Zaufanie buduje się wolno, krok po kroku, latami, a można go zniszczyć szybko, kilkoma złymi decyzjami. Tę relację między dwiema osobami można uogólnić i wtedy mówimy o zaufaniu publicznym. Dla przykładu – na rynku usług finansowych, oszczędzający ufają bankom, że zgodnie z podpisanymi umowami dostaną z powrotem swoje oszczędności plus należne odsetki. Podobnie banki ufają swoim kredytobiorcom, że ci w wyznaczonych terminach będą spłacali raty kredytu plus należne odsetki. Oczywiście, to zaufanie jest obudowane całym systemem sprawdzania wiarygodności kredytobiorców i procedurami eliminującymi np. pranie brudnych pieniędzy. Natomiast klienci budują to zaufanie na własnych doświadczeniach oraz ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: