Bank i Klient: Banki bez granic czyli wybrane aspekty transgranicznego połączenia banku krajowego z instytucją kredytową

BANK 2011/04

W ostatnich latach można obserwować wyraźne tendencje konsolidacyjne w polskim sektorze bankowym. Tymczasem od niedawna polskie prawo stwarza dodatkową możliwość konsolidacji z udziałem banków krajowych (tj. banków z siedzibą na terytorium Polski), polegającą na dopuszczalności połączenia banku krajowego z instytucją kredytową. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie wybranych aspektów takiego połączenia, przy czym poniższe uwagi zostaną ograniczone do sytuacji, w której uczestnikiem połączenia jest bank krajowy działający w formie spółki akcyjnej.

Anna Jóźwicka

Możliwość połączenia banku z instytucją kredytową wynika wprost z art. 124 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (dalej Prawo bankowe), zgodnie z którym bank może połączyć się tylko z innym bankiem albo instytucją kredytową po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego – KNF (pod pojęciem „instytucji kredytowej” Prawo bankowe nakazuje rozumieć podmiot mający swoją siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, prowadzący we własnym imieniu i na własny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów lub na wydawaniu pieniądza elektronicznego).

Wart ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: