Bank i Klient: Banki i okienka

BANK 2014/01

Bankowość muzułmańska jest dziedziną wiedzy, która wymaga połączenia dwóch odmiennych i pozornie nieprzystających do siebie sfer - bankowości i islamistyki. Trudność w tym połączeniu widać chociażby po dostępnych publikacjach, w których początkowo często dominowało jedno ujęcie - niekiedy kosztem drugiego.

KATARZYNA GÓRAK-SOSNOWSKA

Początkowo, do lat 90., było to niemalże wyłącznie ujęcie teologiczne. O bankowości, szerzej ekonomii, muzułmańskiej pisali teologowie muzułmańscy oraz muzułmanie wykształceni w zakresie nauk ekonomicznych, a ich nadrzędnym celem było wykazanie, że islam jest w stanie odpowiedzieć na wyzwania nowoczesności, oraz ochrona muzułmanów przed pokusami kultury zachodniej1. Stopniowo bankowością muzułmańską zaczęli się także interesować ekonomiści niemający wykształcenia religioznawczego, ani niebędący wyznawcami islamu. Innymi słowy, o bankowości muzułmańskiej pisali teolodzy muzułmańscy, analizując ją w odniesieniu do źródeł prawa muzułmańskiego i czasów proroka Mahometa, co sprawiało, że ich ujęcie miało charakter normatywny i było tak mocno osadzone w przeszł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: