Bank i Klient: Banki pomogą frankowiczom

BANK 2015/02

Decyzja Szwajcarskiego Banku Narodowego o uwolnieniu kursu franka szwajcarskiego wywołała gwałtowny wzrost jego kursu wobec euro i dolara. Wielu polskich polityków, choć kredyty mieszkaniowe w walucie Helwetów wciąż są tańsze niż złotowe, zaczęło straszyć kredytobiorców, że mogą stracić upragnione mieszkania. W tej sprawie wypowiedział się Związek Banków Polskich.

Decyzja Szwajcarskiego Banku Narodowego o uwolnieniu kursu franka szwajcarskiego wywołała gwałtowny wzrost jego kursu wobec euro i dolara. Wielu polskich polityków, choć kredyty mieszkaniowe w walucie Helwetów wciąż są tańsze niż złotowe, zaczęło straszyć kredytobiorców, że mogą stracić upragnione mieszkania. W tej sprawie wypowiedział się Związek Banków Polskich.

Jego przedstawiciele, podczas konferencji prasowych 23 i 28 stycznia, wyjaśniali zaistniałą sytuację. – Banki podejmują daleko idące działania, aby pomóc klientom, którzy wzięli kredyt we frankach szwajcarskich, w wywiązywaniu się z przyjętych zobowiązań – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP. – Pamiętamy także o tych, którzy są deponentami lub zaciągnęli kredyty w złotych na cele mieszkaniowe. Jest ich aż 1 mln 350 tys. Płacili oni i wciąż płacą wyższe raty niż klienci kredytów w walucie szwajcarskiej. Zachowanie stabilności systemu finansowego jest dla nas kwestią priorytetową. To strategiczna sprawa dla Polski i Polaków – dodał.

Stabilność i ochrona

Prezes ZBP powiedział, że związek przygotował pakiet propozycji, zapewniających stabilność systemu finansowego i jednocześnie ochronę kredytobiorców. – Nadrzędnym celem pakietu naszych propozycji było to, aby klient nie płacił wyższej raty kredytowej niż ta przed decyzją o uwolnieniu franka podjętą przez szwajcarski bank centralny. To konkretna decyzja, niosąca ze sobą rezygnację z części lub całości dochodów sektora bankowego. Banki zaakceptowały tę propozycję. Zgodziły się, że cel można osiągnąć poprzez uwzględnienie ujemnej stawki LIBOR i obniżenie w najbliższych miesiącach spreadów walutowych – stwierdził Krzysztof Pietraszkiewicz.

– Gdyby w jakiejś niesprzyjającej sytuacji – bo tego wykluczyć się nie da – okazałoby się, że jest to niewystarczające, to na wniosek klienta bank będzie gotów dokonać w odpowiednim zakresie zmiany kalendarza spłat lub wprowadzić odpowiedniej długości wakacje kredytowe – kontynuował prezes ZBP. – Banki zaakceptowały stałe porozumienie o bezprowizyjnej zamianie waluty kredytu z franka na walutę polską. Zresztą w ostatnich kilku latach, kiedy cena franka była niższa, wielokrotnie zwracały się z propozycją przewalutowania kredytów mieszkaniowych. Z takiej propozycji BZ WBK S.A., przesłanej do 40 tys. klientów, skorzystało 100 osób. BGŻ S.A. zrobił podobną akcję ponad dwa lata temu, wtedy na przewalutowanie zdecydowała się… jedna osoba. Nie lepiej było, co pokazują wewnętrzne badania prowadzone przez banki, w przypadku podobnych propozycji kolejnych z nich. Warto o tym pamiętać.

Krzysztof Pietraszkiewicz przypomniał, że banki zaakceptowały propozycję wprowadzenia uelastycznionych reguł restrukturyzacyjnych. Podobne rozwiązania zastosowały zresztą wcześniej. Zaakceptowały też propozycje, by odstąpiły od żądania nowych zabezpieczeń od klientów, którzy regularnie wywiązują się ze swoich zobowiązań. – Te propozycje z pakietu dotyczą osób, które zaciągnęły kredyt i zamieszkują daną nieruchomość. Nie dotyczą one kredytów na cele inwestycyjne – podkreślił prezes ZBP.

Kredyt należy spłacać

Prezes ZBP dodał, że związek zapoznał się z opiniami banków, klientów, przedstawicieli władz państwowych oraz propozycjami innych środowisk gospodarczych i politycznych. – Zarząd ZBP postanowił doprecyzować i uzupełnić swoje stanowisko – powiedział. – Po pierwsze, zwrócimy się do banków z wnioskiem oto, aby – jeśli jest to technicznie możliwe – zaproponowane przez Zarząd ZBP rozwiązania zaczęły obowiązywać od 1 lutego 2015 r. Wymagają one zmian w systemach IT i z tego powodu mogą być drobne poślizgi rzędu dni lub tygodni.

– Chciałbym poświadczyć, że zgodnie z doktryną prawa bankowego stoimy na stanowisku, że udostępnianie kredytu jest i powinno być odpłatne – stwierdził Krzysztof Pietraszkiewicz. – Pragniemy przy tym, by zachowano w najlepszym z możliwych stopniu symetrię w ponoszeniu przez bank i klientów obciążeń z tytułu ryzyka walutowego i kredytowego. Biorą to pod uwagę – jak również i wynikające z decyzji szwajcarskiego banku centralnego nadzwyczajne okoliczności, dla klientó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: