Bank i Klient: Banki w nowym systemie dystrybucji

BANK 2013/07-08

Jak włączyć banki komercyjne i spółdzielcze do systemu dystrybucji nowych regionalnych środków UE? O tym dyskutowało podczas ostatnich kilkunastu tygodni ponad trzystu bankowców i szesnastu regulatorów regionalnych w całym kraju.

Jak włączyć banki komercyjne i spółdzielcze do systemu dystrybucji nowych regionalnych środków UE? O tym dyskutowało podczas ostatnich kilkunastu tygodni ponad trzystu bankowców i szesnastu regulatorów regionalnych w całym kraju.

Motorem tego regionalnego tournée zorganizowanego przez Związek Banków Polskich było założenie, że nawet ponad 50 proc. nowych środków unijnych może trafić do dystrybucji regionów. Co ważne – zostaną one w dużej mierze zaoferowane w formie zwrotnej.

W nowej perspektywie finansowej, zgodnie z zapowiedziami regulatorów unijnych i krajowych, nawet do 60 proc. środków nowej alokacji polityki spójności dla Polski (dotychczas tylko 25 proc.) może trafić do regionalnych programów operacyjnych (RPO). Tam też planuje się szerokie zastosowanie instrumentów zwrotnych. W ocenie Związku Banków Polskich niezbędne są odpowiednie działania na rzecz optymalnego włączenia instytucji bankowych do nowego systemu dystrybucji i absorpcji środków unijnych na lata 2014-2020. Większość obszarów inwestycyjnych obsługiwanych dzisiaj na prośbę beneficjentów przez banki (np. MŚP, JST, małe projekty ekologiczne i energetyczne) trafi właśnie do RPO.

– W latach 2007-2012, w ramach programów unijnych banki zaangażowały ponad 35 mld zł, w tym na realizację polityki spójności udzieliły ok. 18 tys. kredytów na łączną kwotę ok. 20 mld zł. W dużym uproszczeniu oznacza to, że co trzeci podmiot realizujący projekt współfinansowany ze środków polityki spójności skorzystał z finansowania bankowego. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: