Bank i Klient: Banki w perspektywie programów 2020

BANK 2011/01

Rząd kontynuuje prace nad nowymi strategiami rozwoju kraju oraz nad dokumentami programowymi na lata 2011-2020. Związek Banków Polskich uruchomił konsultacje oraz specjalne środowiskowe forum w postaci cyklu seminariów pn. "Banki w perspektywie programów ‘2020’". W grudniu bankowcy i przedstawiciele administracji unijnej omawiali plany działań w sprawie dwóch kluczowych strategii dla naszego rozwoju regionalnego.

Stanisław Brzeg-Wieluński

W 2010 r. przyjęto dwie istotne także dla środowiska bankowego strategie. Rada Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie nowej strategii gospodarczej Unii Europejskiej, która formalnie została przyjęta 17 czerwca 2010 r. pod nazwą „Europa 2020 – Strategia dla Wzrostu Inteligentnego, Zrównoważonego i Sprzyjającego Włączeniu Społecznemu”, zaś miesiąc później Rada Ministrów przyjęła „Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie” (KSRR).

KSRR będzie stanowić jedną z dziewięciu strategii przewidzianych do przyjęcia na poziomie rządowym w ramach procesu porządkowania strategii rozwoju w kraju. Utworzony na podstawie nowego modelu polityki regionalnej system realizacji działań prorozwojowych stanowi element szerszego systemu zarządzania rozwojem Polski – przez włączenie procesó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: