Bank i Klient: Banki w perspektywie programów 2020

BANK 2011/01

Rząd kontynuuje prace nad nowymi strategiami rozwoju kraju oraz nad dokumentami programowymi na lata 2011-2020. Związek Banków Polskich uruchomił konsultacje oraz specjalne środowiskowe forum w postaci cyklu seminariów pn. "Banki w perspektywie programów ‘2020’". W grudniu bankowcy i przedstawiciele administracji unijnej omawiali plany działań w sprawie dwóch kluczowych strategii dla naszego rozwoju regionalnego.

Rząd kontynuuje prace nad nowymi strategiami rozwoju kraju oraz nad dokumentami programowymi na lata 2011-2020. Związek Banków Polskich uruchomił konsultacje oraz specjalne środowiskowe forum w postaci cyklu seminariów pn. "Banki w perspektywie programów ‘2020’". W grudniu bankowcy i przedstawiciele administracji unijnej omawiali plany działań w sprawie dwóch kluczowych strategii dla naszego rozwoju regionalnego.

Stanisław Brzeg-Wieluński

W 2010 r. przyjęto dwie istotne także dla środowiska bankowego strategie. Rada Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie nowej strategii gospodarczej Unii Europejskiej, która formalnie została przyjęta 17 czerwca 2010 r. pod nazwą „Europa 2020 – Strategia dla Wzrostu Inteligentnego, Zrównoważonego i Sprzyjającego Włączeniu Społecznemu”, zaś miesiąc później Rada Ministrów przyjęła „Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie” (KSRR).

KSRR będzie stanowić jedną z dziewięciu strategii przewidzianych do przyjęcia na poziomie rządowym w ramach procesu porządkowania strategii rozwoju w kraju. Utworzony na podstawie nowego modelu polityki regionalnej system realizacji działań prorozwojowych stanowi element szerszego systemu zarządzania rozwojem Polski – przez włączenie procesów programowania i koordynacji rozwoju regionalnego w ogólny nurt realizacji działań prorozwojowych w Polsce. Relacje między wszystkimi strategiami polegają na wzajemnej kompatybilności. Obszary tematyczne w różnych strategiach wzajemnie nakładają się i są w różny sposób akcentowane, niemniej jednak rolą poszczególnych ministrów jest opracowanie, koordynowanie działań i monitorowanie stopnia osiągania celów każdej ze strategii. W styczniu br. kolejne resorty ogłosiły konsultacje ważnych dla sektora bankowego strategii: innowacyjności i efektywności gospodarki (minister gospodarki) oraz zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa (minister rolnictwa).

Dodatkowym uwarunkowaniem tworzenia nowych strategii krajowych jest kontekst wspólnotowy. Obecnie prowadzone są przełomowe debaty nad pokryzysowymi zmianami wspólnotowych regulacji gospodarczych oraz nad przyszłością Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej po roku 2013.

Celem Związku Banków Polskich jest poprawa i rozwój warunków wykorzystania potencjału polskich banków w procesie podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki, w tym rozwoju regionów i obszarów wiejskich. Nie jest już tajemnicą, że w nadchodzącym okresie programowania nawet do 80 proc. środków unijnych będzie dystrybuowanych poprzez pośredników finansowych. Środowisko powinno się do tego dobrze przygotować. Okres 2007-2013 jest nazywany „czasem wielkiego laboratorium”, czasem testowania kierunku i narzędzi – na „zaledwie” kilku miliardach zł środków instrumentów inżynierii finansowej w 21 programach.

Gdyby UE rzeczywiście alokowała 80 proc. środków na lata 2014-2020 na inżynierię finansową to – przy założeniu dzisiejszej alokacji dla Polski – banki mogłyby zostać włączone w dystrybucję ok. 60 mld euro. Banki na rynku finansowym posiadają największe doświadczenie biznesowe i zasięg operacyjny. Także doświadczenie w procesie absorpcji środków UE – sieć dotarcia, armia przygotowanych profesjonalnie doradców, biura ds. unijnych, specjalnie przygotowane pod ten proces produkty. Poza tym banki systemowo zostały już włączone w kredyt technologiczny, CIP czy JESSICA. Jednak jest wiele rzeczy wartych przemyślenia i poprawy. Rynek potrzebuje klarownych rozwiązań i szybkich decyzji w razie problemów czy wątpliwości. Warto postarać się i wspólnie o to zadbać na nowy okres.

Jarosław Pawłowski
wiceminister rozwoju regionalnego

Widzimy ważną rolę dla sektora bankowego w osiąganiu celów nowej strategii. Byłby to przede wszystkim udział w szerszym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: