Bank i Klient: Bankowa praca u podstaw

BANK 2015/04

Największy polski bank inicjatorem życia społecznego i gospodarczego w niedużej gminie uzdrowiskowej - przykład takiej aktywności PKO PB obserwowaliśmy ostatnio w Nałęczowie. Bank wraz z fundacją Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, zorganizował spotkanie dla reprezentantów życia gospodarczego i społecznego Nałęczowa, którego wiodącym tematem było oczywiście oszczędzanie i inwestowanie w dobie niskich stóp procentowych.

Największy polski bank inicjatorem życia społecznego i gospodarczego w niedużej gminie uzdrowiskowej - przykład takiej aktywności PKO PB obserwowaliśmy ostatnio w Nałęczowie. Bank wraz z fundacją Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, zorganizował spotkanie dla reprezentantów życia gospodarczego i społecznego Nałęczowa, którego wiodącym tematem było oczywiście oszczędzanie i inwestowanie w dobie niskich stóp procentowych.

Karol Podgórski

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Artur Rumiński – zastępca burmistrza Nałęczowa, prof. Maria Szyszkowska – filozof, polityk, senator V kadencji, były członek Trybunału Stanu, działaczka społeczna, wykładowca akademicki, Jan Stępień – poeta, pisarz, rzeźbiarz, rysownik, Tomasz Kwiatkowski – prezes zarządu Uzdrowiska Nałęczów, a także przedstawiciele placówek edukacyjnych i leczniczych Nałęczowa oraz lokalni przedsiębiorcy. Uroczystość rozpoczęła Maria Pytka – dyrektor Oddziału I w Nałęczowie. – Historia PKO BP sięga początków II Rzeczypospolitej. Zaczęła się blisko 100 lat temu. Oddział w Nałęczowie powstał 20 lat temu. Właściwie do tej pory nie mieliśmy nigdy okazji, żeby spotkać się w takim gronie

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Artur Rumiński – zastępca burmistrza Nałęczowa, prof. Maria Szyszkowska – filozof, polityk, senator V kadencji, były członek Trybunału Stanu, działaczka społeczna, wykładowca akademicki, Jan Stępień – poeta, pisarz, rzeźbiarz, rysownik, Tomasz Kwiatkowski – prezes zarządu Uzdrowiska Nałęczów, a także przedstawiciele placówek edukacyjnych i leczniczych Nałęczowa oraz lokalni przedsiębiorcy. Uroczystość rozpoczęła Maria Pytka – dyrektor Oddziału I w Nałęczowie. – Historia PKO BP sięga początków II Rzeczypospolitej. Zaczęła się blisko 100 lat temu. Oddział w Nałęczowie powstał 20 lat temu. Właściwie do tej pory nie mieliśmy nigdy okazji, żeby spotkać się w takim gronie

Chcemy to zmienić. Chcemy, żebyście państwo lepiej poznali nas – a my państwa. Wierzę, że dzisiejsze spotkanie będzie ku temu doskonałą okazją – powiedziała.

Zamierzenia organizatorów zostały zrealizowane w pełni – co potwierdziły wypowiedzi uczestników tego wyjątkowego spotkania. – Bardzo cenię takie spotkania, jak dzisiejsze, ponieważ cementują społeczność lokalną.

To dla mnie zdumiewające, że właśnie PKO Bank Polski w Nałęczowie jest inicjatorem pewnego zespolenia społeczności. Nasze nałęczowskie życie cechuje raczej dezintegracja. To było coś wspaniałego, że my – nałęczowiacy – mogliśmy się tu spotkać z rozmaitymi osobami, jak również z przedstawicielami Puław czy Lublina – podkreśliła prof. Maria Szyszkowska

Każdy może i powinien wyrabiać w sobie zmysł oszczędzania

Rozmowa z prof. Marią Szyszkowską

Jakie są postawy Polaków wobec oszczędzania? Jak wiele nam brakuje, aby tę cechę wprowadzić do naszego kanonu etycznego?

– Żyjemy w warunkach liberalizmu ekonomicznego – a zgodnie z tą doktryną państwo nie ma pełnić żadnych funkcji opiekuńczych wobec obywateli, dlatego oszczędzanie i przedsiębiorczość to są cechy, które każdy z nas powinien w sobie wyrabiać. Konieczna jest edukacja, która pomagałaby zaszczepić obie te cechy charakteru młodemu pokoleniu. Na pewno trudniej wyrobić zdolność bycia człowiekiem przedsiębiorczym; są osoby, nierzadko bardzo utalentowane, inteligentne, wrażliwe, o dużej wyobraźni – ale zupełnie pozbawione zmysłu praktycznego. Natomiast jeśli chodzi o oszczędzanie, tę właściwość może i powinien wyrabiać w sobie każdy – zarówno ze względu na poczucie bezpieczeństwa i niepewność bytu, jak i na innych współobywateli. W drodze wychowania i edukacji powinno być zaszczepiane poczucie wspólnoty z innymi przedstawicielami własnego narodu, a nawet szerzej – z całą ludzkością. A skoro globalizacja – to poczucie, że jest się cząstką całej ludzkości powinno prowokować, inspirować ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: