Bank i Klient: Bankowa wojna z trzema schodami

BANK 2014/09

Uświadamianie bankowców o potrzebach i oczekiwaniach osób z niepełnosprawnością, e-bankowość przyjazna dla niepełnosprawnych i stała współpraca z organizacjami reprezentującymi te osoby - oto główne kierunki działania określone w porozumieniu, podpisanym 26 sierpnia br. przez prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza oraz prezesa Fundacji Integracja Piotra Pawłowskiego.

Uświadamianie bankowców o potrzebach i oczekiwaniach osób z niepełnosprawnością, e-bankowość przyjazna dla niepełnosprawnych i stała współpraca z organizacjami reprezentującymi te osoby - oto główne kierunki działania określone w porozumieniu, podpisanym 26 sierpnia br. przez prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza oraz prezesa Fundacji Integracja Piotra Pawłowskiego.

KAROL JERZY MÓRAWSKI

To nie pierwszy tego typu dokument w historii polskiej bankowości: prezes ZBP przypomniał, że podpisane porozumienie stanowi kolejny krok polskiego sektora bankowego w kierunku likwidacji barier dla osób z niepełnosprawnością w polskich bankach. – Kilka lat temu podjęliśmy prace nad wydaniem swoistych rekomendacji dobrych zasad postępowania banków w dostosowywaniu usług bankowych do potrzeb osób dotkniętych niepełnosprawnością. Kilka kwartałów temu po raz pierwszy taki zbiór zasad wspólnie wypracowaliśmy. Zasięgaliśmy wówczas opinii ponad trzydziestu organizacji. (…) Staraliśmy się wsłuchiwać w propozycje i uwagi wielu organizacji, które bardzo często miały specjalistyczne ekspertyzy, dla nas niezmiernie istotne. Po kilku kwartałach okazało się – a ciągle trwają prace nad dokumentami – że jesteśmy gotowi z nową odsłoną tej rekomendacji. Zalecenia znowu są konsultowane z około 40 organizacjami. Spodziewamy się, że w najbliższych miesiącach także w tej dziedzinie podejmiemy dalsze kroki – powiedział.

Niestety, również świat wirtualny i bankowość elektroniczna nie są środowiskami wolnymi od barier. Mogą się takimi stać tylko wtedy, kiedy osoby odpowiedzialne za wdrażanie rozwiązań przyjaznych niepełnosprawnym będą wiedziały, co powinny zrobić – co jest możliwe właśnie dzięki ożywionej współpracy pomiędzy ZBP i poszczególnymi bankami a organizacjami reprezentującymi osoby niepełnosprawne. – Postanowiliśmy podjąć współpracę z tymi osobami w bankach, które zajmują się nowoczesnymi technologiami, żeby zwrócić im uwagę na to, że oto nowe technologie dają możliwość korzystania osobom niepełnosprawnym z usług bankowych – ale przecież nie tylko, także w obszarze gospodarki elektronicznej – ale tylko wtedy, gdy wprowadzi się określone rozwiązania technologiczne czy software’owe. Odzew był na tyle istotny, że postanowiliśmy w ciągu trzech miesięcy zorganizować specjalne spotkanie z przedstawicielami organizacji skupiających i reprezentujących osoby niepełnosprawne z Radą Bankowości Elektronicznej, Radą Wydawców Kart Bankowych i z Forum Technologii Bankowych – dodał prezes Pietraszkiewicz. Podkreślił przy tym, że kwestia dostępu osób niepełnosprawnych do usług finansowych jest dla polskiej bankowości absolutnym priorytetem. – Dla nas, jako sektora bankowego, jest sprawą honoru, aby osobom, które mogą mieć różnego rodzaju problemy, wyjść naprzeciw – jeżeli tylko to jest możliwe i nawet wtedy, gdy wymaga to pewnych nakładó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: