Bank i Klient: Brygady Tygrysa przydadzą się bankom

BANK 2014/01

Z dr. Adamem Kowalikiem, kierującym polską sekcją międzynarodowej organizacji zawodowej Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP), rozmawia Krzysztof Maciejewski

Z dr. Adamem Kowalikiem, kierującym polską sekcją międzynarodowej organizacji zawodowej Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP), rozmawia Krzysztof Maciejewski

Czy banki chętnie korzystają z usług wywiadu biznesowego?

– Trudno mi się precyzyjnie wypowiadać, bo nie mam twardych danych i nie pracuję w sektorze bankowym. Z ankiet nadesłanych do SCIP Polska przez dostawców usług wywiadu biznesowego w 2013 r. wiemy jednak, że głównymi ich klientami są firmy z sektora usług finansowych, następne w kolejności to firmy z sektora usług biznesowych, za nimi zaś firmy użyteczności publicznej. Postawiłbym dodatkowo hipotezę, że o ile banki korzystają z hurtowych danych wywiadowni gospodarczych, o tyle w mniejszym stopniu stosują inne metody wywiadu biznesowego o charakterze bardziej strategicznym, takie jak symulacje war gaming, systemy wczesnego ostrzegania, regularny wywiad konkurencyjny itp

W ramach SCIP Polska planujemy przeprowadzenie ogólnopolskiej ankiety dotyczącej działań firm w zakresie wywiadu biznesowego i mam nadzieję, że po zakończeniu tego projektu będziemy mogli powiedzieć więcej na ten temat.

Jaka specyfika tej usługi może sprawić, że właśnie banki, często wyposażone we własne departamenty analiz, jednak z niej skorzystają?

– Bank czy inna firma nie muszą kupować na zewnątrz wszystkich usług z zakresu wywiadu biznesowego. Wiele zadań można przeprowadzić przecież wewnętrznie. Wywiadem biznesowym – czy to regularnie, czy to na zasadach ad hoc – zajmują się lub mogą zajmować właśnie komórki analityczne. Jeśli są zidentyfikowane główne tematy wywiadowcze, a zakres i metody prac uwzględniają światowe trendy, to wszystko jest w jak najlepszym porządku.

W przypadku sektora bankowego konkurencja jest bardzo silna i zakładam, że departamenty analiz w zakresie swoich zadań również i tym się zajmują. Czasami wyzwaniem dla wewnętrznych zespołów analitycznych może być kwestia zmiany perspektywy – tzn. spojrzenie na własną firmę oczami swojego głównego konkurenta. A takie rzeczy robi się, prowadząc symulację typu war gaming w ramach wywiadu konkurencyjnego.

W jakich dziedzinach wywiad biznesowy najbardziej się przydaje?

– Z wywiadu biznesowego korzystają lub mogą korzystać różne działy w każdej organizacji – począwszy od działów strategii, analiz, inwestycji, zakupów, poprzez marketingu, public relations, sprzedaży, rozwoju biznesu, badań i rozwoju, a skończywszy na działach ryzyka, HR, bezpieczeństwa, windykacji, prawnych.

Jeśli natomiast chodzi o poziomy wymagań wywiadowczych, to mogą one być trojakiego rodzaju:

  • strategiczne: zrozumienie, gdzie migruje wartość i identyfikacja różnego rodzaju luk,
  • operacyjne: ocenienie planowanych inwestycji lub zmian w kontekście realizacji strategii,
  • taktyczne: wspieranie w wygrywaniu transakcji rynkowych z istotnymi konkurentami.

Polski rynek wywiadu biznesowego jest już odpowiednio rozwinięty, czy też mamy na razie do czynienia z fazą wstępną? Jak wyglądamy na tle Europy?

– Zdecydowanie jest to faza ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: