Bank i Klient: Bufory kapitałowe

BANK 2010/11

Kolejna próba ujarzmienia procykliczności w działalności kredytowej banków Są one, obok rezerw na ryzyko tworzonych w duchu through-the-cycle, instrumentem ograniczającym negatywne przejawy procykliczności w działalności kredytowej banków. Mają absorbować ewentualne straty.

Małgorzata Olszak

Pierwsza wzmianka o możliwości wprowadzenia buforów kapitałowych (ang. capital buffers) pojawiła się w lutym 2009 r. w raporcie grupy de Larosiere’a. Zmaterializowała się w dokumencie konsultacyjnym Komitetu Bazylejskiego z grudnia 2009 r. pt. “Strengthening the resilience of the banking sector”, stanowiącym element pakietu zmian zwanych Bazyleą III. W lutym 2010 r. podobne propozycje zawarto w dokumencie konsultacyjnym CRD IV Komisji Europejskiej.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

W propozycjach Komitetu Bazylejskiego oraz Komisji Europejskiej wyróżniono dwa typy powiązanych ze sobą buforów kapitałowych – ochronny bufor kapitałowy (ang. capital conservation buffer) oraz antycykliczny bufor kapitałowy (ang. countercyclical capital buffer). Każdy z nich ma za zadanie absorbować straty będące następstwem zjawisk w sferze ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: