Bank i Klient: Certyfikaty dźwignią kariery

BANK 2010/11

19 października br. w warszawskim Klubie Bankowca odbyło się uroczyste wręczenie - już po raz 39 - certyfikatów Związku Banków Polskich, potwierdzających uzyskanie kolejnych stopni wtajemniczenia zawodowego w ramach systemu Standardów Kwalifikacyjnych Bankowości Polskiej.

19 października br. w warszawskim Klubie Bankowca odbyło się uroczyste wręczenie - już po raz 39 - certyfikatów Związku Banków Polskich, potwierdzających uzyskanie kolejnych stopni wtajemniczenia zawodowego w ramach systemu Standardów Kwalifikacyjnych Bankowości Polskiej.

Maciej Małek

Przybyłych powitał Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Wskazał, że polski sektor bankowy jako jeden z nielicznych przeszedł czas kryzysu światowej gospodarki i finansów w dobrej kondycji, nie było zatem konieczności jego dofinansowania prze budżet państwa, a w konsekwencji przez podatników. – To powód do dumy rzeszy 176 600 pracowników branży, którą reprezentujecie – stwierdził.

– To powód do dumy rzeszy 176 600 pracowników branży, którą reprezentujecie – stwierdził prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

Wzmacniać potencjał

Odpowiedzialność biznesowa i szczególna rola banków jako instytucji zaufania publicznego sprawiają, że integralnym elementem kompetencji zawodowych pracowników banków jest, obok przestrzegania kodeksu dobrych praktyk, stosowanie najwyższych wymogów etycznych. Także wtedy, kiedy wiąże się to z koniecznością odmowy udzielenia kredytu czy poręczenia. Często w interesie klienta, który po zrestrukturyzowaniu portfela i poprawie kondycji finansowej wróci do banku i pomyślnie będzie aplikował o produkty wcześniej niedostępne. To, zdaniem Krzysztofa Pietraszkiewicza, naturalny element budowy zaufania i trwałych relacji na linii klient – bank. Branża nie uniknęła do końca skutków spowolnienia gospodarczego, gdyż 6000 pracowników sektora przeszło do innej pracy, co jednak w odniesieniu do lat 1998-2004, kiedy pracę utraciło 30 000 finansistów, stanowi kolejny dowód dobrej kondycji banków działających na polskim rynku. Stąd też utrzymanie, a nawet wzrost poziomu zatrudnienia, zwłaszcza w tych gałęziach biznesu bankowego, które dynamicznie się rozwijają, jest realne i pożądane. – Apeluję do państwa o aktywne podejście i niezbędny optymizm w poszukiwaniu swego miejsca zawodowego spełnienia, także w przypadku czasowych transferów na styku z instytucjami finansowymi wytyczającymi nowe obszary działania. Mając uzasadnione powody do zadowolenia – na przestrzeni minionego 20-lecia wielokroć wzrosła suma bilansowa sektora, a wartość depozytów z poziomu 3 mld 394 mln w roku 1993 do 98 mld obecnie – nie możemy zapominać, że w relacji do PKB rodzima bankowość, pomimo stabilnej sytuacji, należy do najskromniejszych w Europie. To istotne ze względu na perspektywy rozwojowe gospodarki, których nie możemy uzależniać od importu kapitału, co w przypadku Rekomendacji S i podobnych ryzyk regulacyjnych stanowi barierę wzrostu – zakończył wystąpienie prezes Związku Banków Polskich.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: