Bank i Klient: Coraz mniej czasu na wdrożenie

BANK 2014/05

31 grudnia 2014 r. to ostateczny, wyznaczony przez Komisję Nadzoru Finansowego, termin wdrożenia przez polskie banki zaleceń zawartych w Rekomendacji D.

31 grudnia 2014 r. to ostateczny, wyznaczony przez Komisję Nadzoru Finansowego, termin wdrożenia przez polskie banki zaleceń zawartych w Rekomendacji D.

Z daniem ekspertów to jedno z ważniejszych zadań stojących przed instytucjami finansowymi w tym roku, a duża część z nich ma przed sobą jeszcze wiele pracy związanej z działaniami implementacyjnymi. Czasu coraz mniej, zatem rzetelne wprowadzenie zmian bez pomocy zewnętrznych podmiotów może okazać się nie lada wyzwaniem.

Uzasadniając konieczność znowelizowania Rekomendacji D na początku 2013 r., KNF powołało się m.in. na znaczny postęp rozwoju technologii informatycznych oraz wyraźny wzrost zależności banków od wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.

Są one szczególnie zauważalne w kontekście ponad dziesięcioletniego okresu, który upłynął od momentu publikacji dotychczas obowiązującej Rekomendacji D. Celem wprowadzenia tej nowej, zaktualizowanej wersji jest przede wszystkim poprawa jakości zarządzania i poziomu bezpieczeństwa IT oraz usprawnienie nadzoru w tych obszarach. Chodzi więc przede wszystkim o skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem związanym z niepewnością dotyczącą prawidłowego, efektywnego i przede wszystkim bezpiecznego wspierania działalności banku przez jego teleinformatyczne środowisko. Potwierdza to również stanowisko KNF, w którym zaakcentowano, że Rekomendację D należy traktować jako uzupełnienie Rekomendacji M, dotyczącej zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach.

Reakcja banków

Stanowiska banków wobec rekomendacji są zróżnicowane. Część podmiotów, zwłaszcza tych największych, traktuje ją jako listę praktyk, które przynajmniej w pewnym zakresie już stosują. Inne widzą ją jako katalog zaleceń, które należy uwzględnić, jednocześnie minimalizując jednak koszty związane z ich implementacją. A to może oznaczać fragmentaryczność wprowadzanych rozwiązań.

– Banki nierzadko realizują zalecenie do rekomendacji jako wiele niepowiązanych ze sobą inicjatyw, podczas gdy wdrożenie jej jako jednego projektu lub programu może przynieść znacznie większe korzyści pod kątem ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: