Bank i Klient: Czas na zmiany (cz. 1)

BANK 2011/04

Polski rynek usług płatniczych czekają wkrótce daleko idące zmiany. Ich źródłem będzie ustawa o usługach płatniczych.

Łukasz Obzejta,
Maciej Wołk

Ustawa o usługach płatniczych (oup) będzie implementowała do polskiego prawa Dyrektywę 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Komisji z 13 listopada 2007 r. o usługach płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającą Dyrektywę 97/7/WE, 2002/65/ WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylającą Dyrektywę 97/5/WE2 (tzw. PSD – ang. Payment Services Directive).

Ustawa oup znajduje się obecnie na etapie projektu (wersja projektu z 6 grudnia 2010 r. przekazana do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów – www.mf.gov.pl). Dzieje się tak, choć wejście w życie wszelkich niezbędnych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych nastąpić miało – zgodnie z art. 94 ust. 1 PSD – do 1 listopada 2009 r. Polska jako jedyna – spoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: