Bank i klient: Czas na zmiany

BANK 2010/03

Uchwalona w 1997 r. w drodze rzadko spotykanego konsensu ustawa zasadnicza sprawdza się w teorii, jednak to praktyka konstytucyjna jest istotna, a ta ulega zmianom. Te same normy prawne w zależności od konfiguracji na scenie politycznej mogą dawać różne efekty, łatwo to zauważy osoba zainteresowana jakością sprawowania rządów w państwie. Kwestie związane z polską akcesją do Unii Europejskiej na pewno będą wymagały zmian w naszej konstytucji, ale czy tylko one?

Jacek Gieorgica

Podczas obrad Zgromadzenia Narodowego w 1997 r. ówczesny poseł Tadeusz Mazowiecki powiedział: „Myślę, że demokrację można pojmować dwojako – jako pewne reguły postępowania i jako pewną treść i wartość – jako dobro wspólne. Problem polega na tym, czy dokonujący się postęp będzie prowadził w kierunku kształtowania naszej demokracji tylko jako reguł postępowania, czy także jako wartości. Uchwalenie konstytucji to kwestia obrazu Polski w czasie, gdy podejmujemy starania dla jej bezpieczeństwa i rozwoju cywilizacyjnego. Ale są także powody wewnętrzne – to kwestia kształtowania takiej demokracji, która nie będzie tylko regułami postępowania i nie będzie rozszarpywana za sprawą partykularnych interesów politycznych. Nie jestem naiwny i wiem, że w Polsce toczy się walka polityczna i że będzie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: