Bank i Klient: Czy Niemcy też polubią PKO BP?

BANK 2018/01

Od grudnia 2015 r. we Frankfurcie działa PKO Bank Polski S.A. Niederlassung Deutschland. Placówka ta to pierwszy oddział polskiej instytucji finansowej na rynku niemieckim. Czy przekona niemieckie firmy do korzystania z polskiego banku?

Od grudnia 2015 r. we Frankfurcie działa PKO Bank Polski S.A. Niederlassung Deutschland. Placówka ta to pierwszy oddział polskiej instytucji finansowej na rynku niemieckim. Czy przekona niemieckie firmy do korzystania z polskiego banku?

Bohdan Szafrański

Niemcy to nasz największy partner gospodarczy w Unii Europejskiej. Według najnowszych danych GUS dotyczących obrotów handlu zagranicznego Polski, w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. cały nasz eksport zamknął się kwotą prawie 641 mld zł, a import 633 mld zł – w tym na wszystkie kraje Unii Europejskiej przypadło odpowiednio 509 i 378 mld zł. Do Niemiec wyeksportowaliśmy towary i usługi za ponad 175 mld zł (import za ponad 145 mld zł), co daje ponad 34% całego eksportu i ponad 38% importu w obrotach z krajami UE.

Jak podaje raport „Co przyniosły inwestycje zagraniczne. Wpływ na gospodarkę Polski w ostatnim ćwierćwieczu”, przygotowany przez Polityka Insight z inicjatywy 14 międzynarodowych izb gospodarczych, w 2015 r. największym inwestorem zagranicznym w Polsce były Niemcy (19,1% ogółu inwestycji), potem USA (10,9%) i Francja (10,8%). Polskie firmy są coraz bardziej zainteresowane obecnością u naszego zachodniego sąsiada. Według różnych źródeł, działało tam w 2016 r. ok. 1500–1700 firm z polskim kapitałem. Jest też zainteresowanie takimi inwestycjami ze strony niemieckiej. Nadrenia Północna-Westfalia (NPW), najsilniejszy gospodarczo kraj związkowy Niemiec, otworzył w Warszawie w kwietniu 2016 r. swoje przedstawicielstwo NRW.INVEST Poland.

Ten rok ma być udany dla niemieckiej gospodarki. Jak informowała ostatnio Deutsche Welle (DW), niemiecka gospodarka przeżywa złote lata. Eksperci przewidują, że w 2018 r. powstanie w Niemczech wiele setek tysięcy nowych miejsc pracy, co polepszy i tak bardzo dobrą sytuację na tym rynku. Świetnie też mają się niemieckie firmy. W grudniu minionego roku Instytut Badań nad Rynkiem Pracy (IAB) przy Federalnej Agencji Pracy (BA) w Norymberdze potwierdził dobrą koniunkturę i rosnące – przy spadku bezrobocia – zapotrzebowanie na specjalistów. A to wszystko pomimo brexitu, afery dieslowej i upadku Air-Berlin. Jak podano, powołując się na szacunki firmy analitycznej EY, liczy się w tym roku na 400 tys. nowych miejsc pracy w Niemczech, a niemiecki PKB ma wzrosnąć o ponad dwa procent.

Dlaczego Niemcy są tak atrakcyjne dla polskich przedsiębiorców? Jak pokazał raport „Polskie firmy w Niemczech”, opracowany przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, nasze firmy doceniały zwłaszcza wysoki poziom infrastruktury transportowej, komunikacyjnej i IT oraz wspierającą biznes politykę gospodarczą (jej przewidywalność), a także dyscyplinę płatniczą.

W kolejnych latach liczba firm przejmowanych przez polskich przedsiębiorców będzie rosła. Według Instytutu Badań nad Sukcesją Firm (Institut für Unternehmens-nachfolge) Niemcy doświadczają coraz poważniejszego kryzysu, jeśli chodzi o sukcesję firm, zwłaszcza tych mniejszych, rodzinnych z segmentu MŚP.

PKO Bank Polski S.A. Niederlassung Deutschland

Jak podaje PKO BP, niezależnie od wysokiej dynamiki obrotu gospodarczego pomiędzy Polską a Niemcami, katalizatorem otwarcia oddziału były również rozmowy z klientami prowadzącymi działalność za zachodnią granicą. Model biznesowy i oferta produktowa oddziału to odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez tych klientów prowadzących swą działalność także na rynku niemieckim, którzy deklarowali zainteresowanie obsługą przez niemiecki oddział największego polskiego banku. Michał Zwoliński, ekspert w PKO BP, podkreśla, że z roku na rok coraz więcej polskich firm decyduje się na inwestycje w Niemczech. Są to zarówno duże firmy mające ugruntowaną pozycję na rynku rodzimym, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa. Inwestycje to zakładanie nowych spółek lub przejęcia spółek prawa niemieckiego już funkcjonujących na tym rynku.

Można spodziewać się, że w kolejnych latach liczba firm przejmowanych przez polskich przedsiębiorców będzie rosła. Według Instytutu Badań nad Sukcesją Firm (Institut für Unternehmensnachfolge) Niemcy doświadczają coraz poważniejszego kryzysu, jeśli chodzi o sukcesję firm, zwłaszcza tych mniejszych, rodzinnych z segmentu MŚP. Coraz częściej podejmowane są decyzje o sprzedaży firm zewnętrznym inwestorom. – Sytuacja ta to kolejne możliwości również dla polskich przedsiębiorców, którzy są coraz bardziej aktywni na rynku przejęć w Niemczech. Dla polskiego inwestora zakup funkcjonującej firmy to rozwiązanie droższe, ale bezpieczniejsze niż budowanie marki od zera. Dzięki otwarciu oddziału PKO BP we Frankfurcie klienci otrzymali możliwość wsparcia ze strony zespołu przygotowanego do obsługi polskich przedsiębiorców działających w Niemczech, jak również niemieckich firm działających w Polsce – podkreśla Michał Zwoliński.

– Chcemy być dla tych firm bankiem pierwszego wyboru, a proponowane rozwiązania są innowacyjne, proste i wystarczająco elastyczne, aby na bieżąco można było je dopasowywać do zmieniających się potrzeb. Firmom potrzebującym finansowania na rynku niemieckim proponuje się szybką ścieżkę decyzyjną i uproszczoną procedurę kredytową (jeśli transakcja spełnia określone kryteria) – wyjaśnia ekspert w PKO BP. – Dzięki własnej placówce w Niemczech PKO BP może zaproponować przedsiębiorcą kompleksową obsługę opartą na procedurach, które są im znane z rynku polskiego. Oceniając ryzyko kredytowe, bank bierze pod uwagę sytuację polskiej spółki matki i może na niej oprzeć ryzyko zawieranej transakcji – dodaje.

Infrastruktura oddziału niemieckiego jest dostosowana do wymogów SEPA, co daje klientom możliwość łatwych i tanich rozliczeń z kontrahentami na terenie Niemiec oraz w całej strefie euro. Polskie firmy mogą też szybko i tanio wykonać transfer środków z i do Polski – środki z rachunku PKO Banku Polskiego we Frankfurcie na konto w banku w Polsce przekazywane są w czasie rzeczywistym i bez opłat. W ofercie PKO Bank Polski Niederlassung Deutschland znajduje się pełna paleta usług i produktów dla klientów korporacyjnych. Obejmuje ona m.in.: bankowość transakcyjną (w tym międzynarodowy, wielowalutowy cash pooling), bankowość elektroniczną, produkty trade finance i kredyty korporacyjne. – Jak się nieoficjalnie dowiedziałem od Agnieszki Dümpelmann, dyrektora oddziału we Frankfurcie, również klienci indywidualni pytają o możliwość obsługi przez oddział i są to nie tylko Polacy. Wielu niemieckich klientów biznesowych jest też zaskoczonych możliwościami technologicznymi, jakością i zakresem usług – zaznacza Michał Zwoliński.

Rozwój gospo­darczy Polski, obecność we Wspól­nocie i nowoczesne banki to dobra podstawa do ekspansji w sąsied­nich krajach unijnych. Obecnie w wielu państwach obserwujemy pozytywne trendy w gospodarce i może to być dobry moment na to, by pojawić się z ofertą na tych rynkach.

W krajach UE

Kolejny zagraniczny oddział korporacyjny PKO BP uruchomił w kwietniu 2017 r. w Pradze. Oferta czeskiego oddziału banku jest analogiczna do tej prowadzonej w oddziale we Frankfurcie. Eksperci instytucji analizują, czy opłacać się będzie uruchamianie kolejnych oddziałów zagranicznych. Wydaje się, że jest to właściwa droga, także dla innych polskich banków. Rozwój gospodarczy Polski, obecność we Wspólnocie i nowoczesne banki to dobra podstawa do ekspansji w sąsiednich krajach unijnych. Obecnie w wielu państwach obserwujemy pozytywne trendy w gospodarce i może to być dobry moment na to, by pojawić się z ofertą na tych rynkach.

– W październiku 2017 r. we współpracy z Telekom Romania uruchomiliśmy Telekom Banking, czyli nowe usługi bankowe w Rumunii – mówi Celina Waleśkiewicz, wiceprezes zarządu Alior Banku. Rumuński oddział instytucji wprowadził na rynek nowoczesne, intuicyjne produkty bankowe dostępne w kanale internetowym i mobilnym, przez telefon, a także w całej stacjonarnej sieci sprzedaży Telekom Romania. – Celem strategicznego partnerstwa Alior Banku z rumuńskim operatorem telekomunikacyjnym Telekom Romania (z grupy Deutsche Telekom) jest oferowanie usług bankowych klientom indywidualnym w Rumunii oraz zapewnienie im najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu bankowości codziennej, a także produktów i usług łączących korzyści wynikające ze współpracy banku i firmy telekomunikacyjnej. Dla Alior Banku jest to kontynuacja modelu współpracy z T-Mobile, w znacznym stopniu bazująca na rozwiązaniach i technologii znanych klientom w Polsce oraz dostępnych jako T-Mobile Usługi Bankowe. Ważnym uzupełnieniem oferty jest internetowy kantor walutowy – nowość na rynku rumuńskim. Telekom Banking to pierwszy na taką skalę projekt współpracy banku i firmy telekomunikacyjnej w Rumunii – dodaje prezes Celina Waleśkiewicz.

Warto zauważyć, że – jak podał „The Guardian” w październiku ub.r. – w Rumunii konsumpcja prywatna, począwszy od ubrań po meble i samochody, osiągnęła w 2016 r. najwyższy poziom od dziewięciu lat, zaś w pierwszej połowie minionego roku wzrosła o kolejne 8%. W drugim kwartale 2017 r. gospodarka kraju wzrosła o 5,7% rok do roku – najwięcej w UE.

Obecność polskich banków w innych krajach to również promocja naszej gospodarki. W naturalny sposób otwieramy się też na szerszą obsługę obywateli innych krajów. W grudniu minionego roku Raiffeisen Polbank poinformował o nowej ofercie dla obywateli Ukrainy, z darmowymi przelewami i łatwiejszym otwieraniem konta (bez konieczności odwiedzania placówki banku). Instytucja ta prowadzi ponad 42 tys. kont osób legitymujących się paszportem ukraińskim. Te doświadczenia przecierają też drogę dla innych.

Udostępnij artykuł: