Bank i Klient: Czy Polsce jest potrzebny?

BANK 2011/02

Polski nie dotknęła fala recesji. Przez cały okres globalnego kryzysu odnotowywano dodatnią stopę wzrostu gospodarczego, do której przyczyniła się także działalność rodzimych kredytodawców. W przeciwieństwie do instytucji kredytowych z innych krajów polskie banki nie potrzebowały kapitałowego wsparcia państwa.

Jakub Górka

Tym niemniej problematykę podatku bankowego należy rozpatrywać przez pryzmat sytuacji ogólnoeuropejskiej i w powiązaniu z inicjatywą Komisji Europejskiej, która w maju 2010 r. wydała komunikat skierowany do Parlamentu Europejskiego, Rady UE, Europejskiego Komitetu Ekonomicznego i Społecznego oraz Europejskiego Banku Centralnego w sprawie bankowych funduszy likwidacyjnych (Bank Resolution Funds).

Inicjatywa KE a podatek bankowy

Na skutek kryzysu w wielu krajach europejskich miała miejsce rekapitalizacja, a nawet nacjonalizacja banków. W celu zapobieżenia sytuacjom, w których pieniądze podatników byłyby używane do pokrycia strat zagrożonych upadłością instytucji Komisja Europejska zaproponowała ściślejszy nadzór i większy stopień regulacji działalnoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: